W tym roku, podczas Walnego Zebrania w dniu 31 maja 2016 r., czekają nas wybory jednej osoby do Zarządu OFOP.  Przedstawiamy do ogólnej wiadomości informacje na temat kandydatów (opracowane na podstawie nadesłanych zgłoszeń).

 

Swoją gotowosć do pracy w Zarządzie OFOP zgłosili: Łukasz Domagała (Sieć SPLOT),  Bartłomiej Engelbrecht (Federacja Organizacji Pozarządowych), Piotr Nowacki (Chrześcijańska...

23/05/2016 - 20:08
Zapraszamy Członków OFOP na spotkanie z Adamem Bodnarem - Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
 
Spotkanie będzie się składało z dwóch części:
- krótkiego wywiadu z RPO, wprowadzającego nas w zagadnienia, które chcemy rozwinąć w dalszej dyskusji oraz podczas...
23/05/2016 - 18:14

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym z działalności OFOP-u w 2015 roku:

1. Sprawozdanie finansowe.

2. Sprawozdanie merytoryczne

 

20/05/2016 - 17:01

Sygnatariusze Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych wydali stanowisko i przedstawili je na wysłuchaniu publicznym zorganizowanym w Sejmie w dniu 17 maja 2016. OFOP jest inicjatorem i jednym z 70 sygnatariuszy Paktu.

Poniżej przytaczamy główne wątki poruszone w stanowisku.

 

19/05/2016 - 11:01

Szanowne Reprezentantki i Szanowni Reprezentanci OFOP,

Przypominamy, że już 31 maja (za dwa tygodnie) spotykamy się w Warszawie na Walnym Zebraniu Członków OFOP.  Poniżej przedstawiamy kilka kolejnych ważnych szczegółów tego wydarzenia.

 

MIEJSCE WZ

Miejscem Walnego Zebrania będzie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

 

PROGRAM WZ

17/05/2016 - 18:16

Otrzymaliśmy ankietę skierowaną do organizacji pozarządowych z Biura Spraw Senatorskich, obsługującego Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi. Ma pomóc w określeniu planu prac Zespołu i wyboru najważniejszych tematów do podjęcia.

11/05/2016 - 15:25