Czy Twoja organizacja jest zainteresowana konsultowaniem dokumentów tworzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej? Zgłoś się do 8 sierpnia 2014 r.!

22/07/2014 - 12:44

Notatka z posiedzenia  Grupy ds. Zdrowia przy OFOP, 

Warszawa, 11 lipca 2014r.

Uczestnicy spotkania: Anna Kozieł, Paulina Kieszkowska – Knapik, Katarzyna Sadło, Ewa Borek,  Andrzej Goliszek, Marta Kulpa, Maria Libura, Piotr Frączak, Urszula Jaworska

22/07/2014 - 08:42

54 różne organizacje, kilkanaście przedstawień teatralnych i działań performatywnych, kilkadziesiąt warsztatów, wystaw, gier integracyjnych, gry miejskie, spacery.

Tak wyglądał Piknik odbywający się podczas poprzedniej edycji OFIP-u w 2011 roku.

19/07/2014 - 11:20

Stała konferencja OFOP na prośbę organizacji pozarządowych przygotowała krótką ankietę internetową dla NGO, w ramach której postawione są podstawowe pytania dotyczące możliwych zmian w systemie finansowania projektów realizowanych z  funduszy europejskich na lata 2014-2020.

14/07/2014 - 14:44

"Dotychczasowa realizacja zapisów Paktu dla Kultury oraz planowanie kolejnych działań były tematem pierwszego spotkania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej z przedstawicielami społecznego ruchu Obywatele Kultury. Odbyło się ono 7 lipca 2014, w siedzibie resortu.

10/07/2014 - 16:01

Kancelaria Prezydenta RP udostępniła do konsultacju projekt nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach! OFOP odegrał znaczącą rolę w zbieraniu i opracowywaniu postulatów organizacji pozarządowych, a następnie nasi przedstawiciele aktywnie uczestniczyli w spisywaniu ich w formie aktu prawnego w ramach prac Zespołu ds. rozwiązań finansowych i prawnych w zakresie działalności...

08/07/2014 - 13:02