Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają organizacje pozarządowe z woj. łódzkiego na spotkanie z członkami i członkiniami Komitetów Monitorujących RPO i PO WER dotyczące identyfikacji barier i wyzwań we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Prawo Zamówień Publicznych...

16/05/2017 - 09:07

Walne Zebranie Członków OFOP 2017 - szczegóły organizacyjne

Szanowne Reprezentantki i Szanowni Reprezentanci OFOP,

15/05/2017 - 17:05
suszenie banknotów na sznurku

Fundacje nie powinny być traktowane bardziej rygorystycznie niż stowarzyszenia, a nawet niż przedsiębiorcy - takie stanowisko zajęła Federacja w sprawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kliknij "Czytaj więcej...", by przeczytać pełną treść pisma skierowanego do Ministra Finansów.

15/05/2017 - 15:35

Regionalne Centrum Wolontariatu oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają organizacje pozarządowe z woj. świętokrzyskiego na spotkanie dotyczące identyfikacji barier i wyzwań we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz tematu reprezentacji III sektora. Całość odbędzie się 8 czerwca 2017 r. w godz. 14.00-19.00. 

12/05/2017 - 10:44

W dniu 25 maja 2017 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie warsztatowe dla organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego, prowadzone przez członków i zastępców Komitetów Monitorujących RPO i PO WER. Tematem przewodnim spotkania będzie rozmowa na temat barier i problemów z wdrażaniem EFS w kontekście Ekonomii Społecznej.

10/05/2017 - 11:04

Został rozstrzygnięty nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony i promocji zdrowia do Zespołu ds. Programu Współpracy, w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” nr POWR.05.02.00-00-0011/16 realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

09/05/2017 - 11:13