Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (KM POIiŚ). Termin zgłaszania kandydatur i wniosków o poparcie do OFOP mija 27 października.

Liczba dostępnych miejsc w KM dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi sześć:

20/10/2014 - 11:16

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER). Termin na zgłaszanie kandydatów upływa 29 października 2014 r. Zgłoszenia kandydatur oraz chęci poparcia do OFOP do 21 października do godziny 12:00 ( informacja na samym dole)

Liczba dostępnych miejsc w KM dla reprezentantów organizacji...

15/10/2014 - 15:19
OFIP_2014-wspolne_zdjecie

Wspólne zdjęcie uczestników drugiego dnia konferencji 14-15 września na Uniwersytecie Warszawskim podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych: do pobrania tutaj (klik!).

10/10/2014 - 09:52

Kilka organizacji pozarządowych wystąpiło do marszałka Sejmu, premier i ministra zdrowia o zmianę dotychczasowego stanowiska Polski w sprawie przekazania unijnych kompetencji związanych z przemysłem farmaceutycznym i kontrolą leków komisarzowi zajmującemu się nie zdrowiem (jak było do tej pory), ale rynkiem wewnętrznym i przemysłem.

07/10/2014 - 09:52

Do 15 października można przesyłać kandydatury na członków i zastępców OFOP w komitetach monitorujących krajowe programy operacyjne: PO Inteligentny Rozwój; PO Polska Cyfrowa.

Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx)

06/10/2014 - 15:02

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do udziału w projekcie "Monitoring funduszy europejskich na poziomie regionalnym". Przedstawiciele organizacji pozarządowych zainteresowani prowadzeniem monitoringu funduszy europejskich na poziomie swojego województwa mogą zgłaszać swoje kandydatury do ogólnopolskiego panelu ds. monitorowania funduszy europejskich. Członkowie panelu będą mieli zapewnione szkolenie wraz z pakietem materiałów dotyczących...

29/09/2014 - 16:05