Rozpoczął się proces głosowania na kandydatów do komitetu monitorującego dla nowych funduszy 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Głosowanie kończy się o godz.23:59 5 lutego 2015r. Z ramienia OFOP na miejsce dla ponadbranżowej federacji startuje para: Michał Braun, Anna Mikołajczyk - zachęcamy do głosowania!

 

29/01/2015 - 17:23

Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej od 2002 roku prowadzi działalność badawczą i wydawniczą. Celem tych działań jest systemowe i krytyczne spojrzenie na aktywność lokalną we współczesnej Polsce. Do podstawowych zagadnień, które są dyskutowane w ramach tej tematyki, należy problem współpracy organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym oraz kwestia partycypacji publicznej mieszkańców lokalnych społeczności.

27/01/2015 - 14:02

Tydzień temu opublikowaliśmy stanowisko Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Artykuł przygotowany przez Polską Agencję Prasową, umieszczony na stronie lex.pl (serwisu poświęconego informacjom dotyczącym prawa i jego zmian) zawiera cytaty ze stanowiska oraz...

21/01/2015 - 12:14

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest w trakcie nowelizacji.  Czy  OPP powinny mieć limit wydatków na reklamę? W jakiej formie organizacji mają spełniać wymogi ustawy o dostępie do informacji publicznej (BIP?) Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych chce poznać głos Twojej organizacji i przekazać go posłom.

16/01/2015 - 09:25
paragraf symbol

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z zadowoleniem przyjął informację o skierowaniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Uważamy, że zmiany te, będące efektem propozycji środowiska, przyczynią się do wzmocnienia sektora pozarządowego. Choć wiele propozycji zmian przygotowanych przez OFOP (np. całkowite zniesienie nadzoru administracji nad stowarzyszeniami) nie zostało w tej propozycji uwzględnionych, jednak projekt jest wynikiem...

11/01/2015 - 20:41

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza wszystkich zainteresowanych nowym systemem  funduszy europejskich, w szczególności kandydatów i reprezentantów komitetów monitorujących, na ogólnokrajową konferencję poświęconą społecznemu monitoringowi i zasadzie partnerstwa w otwierającej się nowej perspektywie.

Konferencja odbędzie się w dniu 28 stycznia 2015 r. w Centrum Bankowo-Finansowym przy ulicy Nowy Świat 6/12 w godzinach...

09/01/2015 - 11:41