Otrzymaliśmy odpowiedź od Ministra Finansów na list otwarty wystosowany przez Zarząd OFOP ws. systemu e-podatki. Wynika z niej, że Minister nie rezygnuje z papierowej formy składania deklaracji i że podatnik będzie miał wybór, czy skorzysta z formy tradycyjnej czy elektronicznej. Wstępnie wypełnione przez administrację zeznania, akceptowane drogą elektroniczną, będą jedną z opcji,...
11/04/2014 - 12:49
W dniach 7-18 kwietnia przyjmujemy zgłoszenia chętnych przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników samorządów lokalnych do udziału w Szkole Dialogu.
09/04/2014 - 15:46

Kolejne spotkanie regionalne Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa odbędzie się w dniach 28-29 kwietnia 2014 r. w Zielonej Górze w województwie lubuskim (hotel ***Amadeus, ul. Jedności 87 A).

31/03/2014 - 10:04

W dniu 27 marca w zielonogórskiej palmiarni odbędzie się Konwent Radnych z Województwa Lubuskiego pn.:  "Dialog społeczny a rozwój lokalny".  Konwent będzie poświęcony tematyce współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.

25/03/2014 - 15:10

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nowy priorytet „Partnerstwo publiczno-społeczne”, którego głównym celem jest aktywizacja społeczności wokół biblioteki publicznej oraz wzmocnienie jej znaczenia jako miejsca integracji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które we współpracy z bibliotekami publicznymi przygotują i zrealizują kompleksowe projekty kulturalne, których celem jest wzmocnienie społecznej funkcji bibliotek i integracja środowisk...

13/03/2014 - 11:40