W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektu „Synergia – program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, konsultacjami dokumentu pn. „Kodeks Dobrych Praktyk Organizacji Pożytku Publicznego” zachęcamy do zgłaszania uwag do projektu ww....

20/02/2015 - 15:50

Istnieje zagrożenie, że organizacje pozarządowe nie będą miały możliwości wpływu na szczegółowe regulacje związane z dystrybucją funduszy europejskich 2014-2020. Podpisz Apel, który chce temu zapobiec! Podpisy będą zbierane do środy 18 lutego, do godziny 12:00.

12/02/2015 - 11:14

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest w trakcie nowelizacji. Pojawiają się kolejne propozycje przepisów. Czy OPP powinny mieć limit wydatków na reklamę? W jakiej formie organizacji mają spełniać wymogi ustawy o dostępie do informacji publicznej (BIP?) Sprawdź, co pisaliśmy o tym w ubiegłym miesiącu - link!

...
11/02/2015 - 11:29

 

Rozpoczął się proces głosowania na kandydatów do komitetu monitorującego dla nowych funduszy 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Głosowanie kończy się o godz.23:59 5 lutego 2015r. Z ramienia OFOP na miejsce dla ponadbranżowej federacji startuje para: Michał Braun, Anna Mikołajczyk - zachęcamy do głosowania!

 

29/01/2015 - 17:23

Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej od 2002 roku prowadzi działalność badawczą i wydawniczą. Celem tych działań jest systemowe i krytyczne spojrzenie na aktywność lokalną we współczesnej Polsce. Do podstawowych zagadnień, które są dyskutowane w ramach tej tematyki, należy problem współpracy organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym oraz kwestia partycypacji publicznej mieszkańców lokalnych społeczności.

27/01/2015 - 14:02

Tydzień temu opublikowaliśmy stanowisko Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Artykuł przygotowany przez Polską Agencję Prasową, umieszczony na stronie lex.pl (serwisu poświęconego informacjom dotyczącym prawa i jego zmian) zawiera cytaty ze stanowiska oraz...

21/01/2015 - 12:14