Zaproszenie na konferencję

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w Warszawie wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum w Słubiach oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze zapraszają na  konferencję pn. „Szkoła Dialogu – doświadczenia i nowe horyzonty współpracy”, która odbędzie się 11 czerwca 2015r., o...

21/05/2015 - 08:17

Szanowne Reprezentantki i Reprezentanci organizacji członkowskich OFOP!

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków OFOP, które odbędzie się 11-12 czerwca w Warszawie. Pragniemy przy tej okazji przedstawić kilka ważnych szczegółów organizacyjno-merytorycznych.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności na WZ drogą mailową do dnia 27 maja.

ZMIANA REPREZENTANTA NA WZ

20/05/2015 - 15:42

Na kogo głosowałeś? Kto wygrał? Czy coś o nim wiesz? Faktycznie reprezentuje Twoje interesy? Czy po wyborach miałeś jakąś informację zwrotną? Czy po wyborach udzieliłeś informacji zwrotnej? Tak, tak - mowa o reprezentantach organizacji w komitetach monitorujących programy operacyjne 2014-2020.

18/05/2015 - 09:00
Wzmacnianie dialogu opartego na zasadzie partnerstwa jest ważnym elementem współczesnej demokracji. W Polsce budowane są jednak systemy dialogu obywatelskiego i społecznego niezależnie od siebie. Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w reakcji na plany powołania Rady Dialogu Społecznego wystosował uwagi do propozycji ustawy i przyjął poniższe stanowisko.

 

05/05/2015 - 15:43
obraz - karta do głosowania

Szanowne reprezentantki, szanowni reprezentanci organizacji członkowskich OFOP!

Jak co roku, zapraszamy Was na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Warszawie w dniach 11-12 czerwca 2015. W tym roku ważnym elementem będą wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Rozpoczynamy etap zgłaszania kandydatur!

 

04/05/2015 - 15:21