Ponad 40 osób w obecnych na miejscu, ponad 130 słuchaczy przez sieć, przynajmniej 9 głównych wątków przewijających się w dyskusji, ponad 5 godzin zdobywania wiedzy, dzielenia się doświadczeniem i wzajemnego poznawania – 15 lipca w Warszawie na spotkaniu zorganizowanym przez OFOP w siedzibie PAFW działo się niemało. Wiemy, czego potrzebujemy i co możemy zrobić wspólnie, a w czym nikt inny nie zastąpi członka/członkini komitetu.

22/07/2015 - 12:07

Dbając o niezależność Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i jej sprawne funkcjonowanie informuję, że zawieszam swoje obowiązki jako członka zarządu OFOP na czas kampanii wyborczej. Decyzja podyktowana jest moim zaangażowaniem w działania polityczne w związku z wyborami.

20/07/2015 - 10:00

Projekt nowelizacji został skierowany do Sejmu 15 grudnia 2015. Przez ponad pół roku pracowała nad nim nadzwyczajna podkomisja. Kilka dni temu (9 lipca) przewodniczący podkomisji skierował efekty tych prac do komisji, od których decyzji zależą dalsze losy projektu. OFOP skierował do posłów-członków komisji stanowisko OFOP popierające projekt.

17/07/2015 - 18:52
zdjęcie z warsztatów "Programy dla Zmiany"

Prezentujemy wyniki badań przeprowadzonych w ministerstwach: Gospodarki, Kultury i Dziedzictwa Narodowoego, Sportu i Turystyki, Sprawiedliwości. Zostały przeprowadzone i spisane w formie zwięzłych raportów przez dr Magdalenę Arczewską i stanowią wstęp do wypracowania programów współpracy przez zespoły konsultacyjne powołane w ramach projektu "Programy dla Zmiany - partycypacyjne tworzenie programów współpracy na szczeblu centralnym".

04/07/2015 - 20:20

11 i 12 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków. Pierwszego dnia odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Szkoła Dialogu - doświadczenia i nowe horyzonty współpracy" oraz cztery warsztaty dla reprezentantów organizacji członkowskich OFOP (warsztat z sieciowania, wizji i misji OFOP, programu członkowskiego, programu rzeczniczego). 12 czerwca odyło się Walne sprawozdawczo-wyborcze.

15/06/2015 - 11:02

Szanowne Reprezentantki i Szanowni Reprezentanci OFOP,

Przypominamy, że już we czwartek spotykamy się w Warszawie na Walnym Zebraniu Członków OFOP. Rozpoczynamy 11 czerwca Konferencją "Szkoła Dialogu - doświadczenia i nowe horyzonty współpracy" oraz warsztatami strategicznymi, natomiast 12 czerwca odbędzie się właściwe Walne Zebranie OFOP.

Poniżej...

08/06/2015 - 23:33