Inicjatorzy Paktu na rzecz Mediów Publicznych zapraszają na debatę

JAKIE MEDIA PUBLICZNE?

5 października 2016 r., w godz.: 11:00 – 13:00

Po debacie odbędzie się podsumowanie realizacji Paktu dla Kultury

godz. 13:30 – 16:00

Narodowy Instytut Audiowizualny

ul. Wałbrzyska 3/5 Warszawa...

28/09/2016 - 16:56

8 września 2016 roku OFOP zorganizował spotkanie dotyczące, trwających do końca września konsultacji, projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

15/09/2016 - 14:55

Rekomendacje dla sektora obywatelskiego wypracowane podczasI spotkania warsztatowego dla członków/zastępców Komitetów Monitorujących RPO i POWER reprezentujących organizacje pozarządowe

15/09/2016 - 13:56

W odpowiedzi na wniosek do KPRM otrzymaliśmy sprawozdanie z pół roku działalności Pełnomocnika Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego (styczeń-lipiec). Wynika z niego, że obecnie "kończą się prace merytoryczne i legislacyjne nad projektem ustawy, uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji". Co jeszcze można z niego wyczytać?

12/09/2016 - 20:10

Docierające w ostatnich miesiącach niepokojące doniesienia o powtarzających się przypadkach kontrowersyjnych decyzji rządu wobec organizacji pozarządowych, skłoniły nas do podjęcia nowego działania. Tworzymy i wkrótce opublikujemy repozytorium dokumentujące i prezentujące nieprawidłowości lub nieprzejrzyste decyzje władzy dotyczące:

  1. konkursów grantowych ogłaszanych przez ministerstwa,
  2. powoływania/odwoływania członkó...

09/09/2016 - 06:18