Szanowne Reprezentantki, Szanowni Reprezentanci.

Zapraszamy Was na coroczne Walne Zebranie Członków OFOP. Odbędzie się ono w wyjątkowym miejscu. Gościć będzie nas w swojej siedzibie Rzecznik Praw Obywatelskich. Tym razem spotykamy się jednego dnia, 31 maja 2016 r. Obradować będziemy od 10.30 do 16.00. 

28/04/2016 - 11:30

12 kwietnia 2016 roku OFOP zorganizował spotkanie dla pozarządowych członków Komitetów Monitorujących oraz organizacji angażujących się w obszarze zdrowia. Dyskusja dotyczyła możliwości współpracy, zwłaszcza w kontekście uwarunkowań stworzonych przez funkcjonowanie Komitetu Sterującego ds. Zdrowia

Problematyka zdrowia, ujęta w ...

22/04/2016 - 14:09

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w sektorze zdrowia został ostatecznie uzupełniony o troje reprezentantów organizacji pozarządowych.

Osoby te to:

21/04/2016 - 13:27

Pani Renata Bukowska wraz dwojgiem innych kandydatów zostali przez Radę Działalności Pożytku Publicznego rekomendowani jako reprezentanci organizacji w GR ds. KSOW. Funkcję zastępcy pełni pan Jarosław Kuba.

21/04/2016 - 12:04

Od 6 kwietnia obowiązuje nowy SzOOP dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Program ten jest krajowym programem o najmniejszym budżecie (823,65 mln €) i koncentruje się na finansowaniu systemu funduszy europejskich.

17/04/2016 - 15:11

Dnia 4 kwietnia 2016 roku Ministerstwo Rozwoju zorganizowało spotkanie z partnerami spoza administracji nt. realizacji zasady partnerstwa. Administrację rządową reprezentowali m.in. przedstawiciele:

17/04/2016 - 14:49