Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych szuka kandydatów/kandydatek do pracy w Programie Reprezentacji NGO/Europejskim oraz Członkowskim i Międzynarodowym.

Ogłoszenia, wymagania, szczegóły:

Program Członkowski i Międzynarodowy

Program Reprezentacji/Europejski

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych dołączeniem do...

10/02/2016 - 13:07

W dniu 3 lutego 2016 r. OFOP przekazał do Ministerstwa Rozwoju uwagi dotyczące działania stron internetowych Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 oraz generatorów wniosków.

Dziękujemy wszystkim osobom i organziacjom, które włączyły się w akcję zbierania uwag.

03/02/2016 - 10:47

25 stycznia zorganizowaliśmy spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zaangażowanych w proces tworzenia nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, którzy pracowali nad tym, by jej treść realizowała założenia do ustawy – zarówno w trakcie prac nad projektem w...

01/02/2016 - 14:37

W 2015 roku za sprawą nowych zobowiązań temat zrównoważonego rozwoju powrócił ze zdwojoną mocą. Dostrzegając potrzebę włączania się społeczeństwa obywatelskiego w podejmowane działania, cztery międzynarodowe sieci – CIVICUS, Climate Action Network International, Global Call to Action Against Poverty oraz International Forum of National NGO Platfroms – połączyły siły i rozpoczęły pracę na rzecz globalnej platformy dot. zrównoważonego rozwoju....

28/01/2016 - 12:38

26 stycznia Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych przekazała pani Elżbiecie Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz panu Krzysztofowi Michałkiewiczowi, Sekretarzowi Stanu w MRPiPS, stanowisko w sprawie decyzji Ministerstwa o cofnięciu przyznanych wcześniej akredytacji Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Przypominamy, że stało się to na podstawie Zarządzenia nr 45 wydanego przez panią Minister 31 grudnia zeszłego roku.

...
27/01/2016 - 12:59

20 stycznia br. w Kancelarii Prezydenta odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowego Panelu Ekspertów z Dyrektor Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Grażyną Wereszczyńską i przedstawicielem Biura Wojciechem Chojnowskim dotyczące Strategicznej Mapy Drogowej rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce.

21/01/2016 - 15:29