OFOP zgłosił uwagi do projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Rada ma wejść w miejsce Komisji Trójstronnej, nie uwzględnia organizacji pozarządowych ani innych podmiotów społecznych innych niż organizacje pracodawców i związki zawodowe. Rada ma prowadzić dialog "w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej".

22/04/2015 - 19:10

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III edycji konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Patronat honorowy nad konkursem objęła Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju.

17/04/2015 - 12:59

Najważniejszym osiągnięciem spotkania regionalnego w Lublinie było wypracowanie wniosków, które zostaną zgłoszone w ramach konsultacji projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO jako wspólne stanowisko środowiska organizacji pozarządowych. Ponadto, uczestnicy spotkania z 27 marca mieli okazję poznać nowowybranych reprezentantów sektora do komitetu monitorującego, przedyskutować formułę wyborów do KM oraz kwestię mniejszej niż w ubiegłej perspektywie reprezentacji NGO-sów w tymże...

10/04/2015 - 15:20

Przedstawiciele lubuskich organizacji pozarządowych zainteresowanych Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 spotkali się 27 marca w sali Centrum Integracji Społecznej Zielonej Górze.

Spotkanie zbiegło się z ogłoszeniem konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO - Lubuskie 2020. Dokument, który ma kluczowe znaczenie dla realizacji programu został przekazany do konsultacji 25 marca.

10/04/2015 - 15:12

8 kwietnia odbędzie się posiedzenie komisji sejmowej, która rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy. Publikowaliśmy go prosząc o Wasze uwagi. Projekt powstał z inicjatywy Rady Działalności Pożytku Publicznego, podlegał zmianom na posiedzeniach podkomisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Publikujemy aktualną treść projektu z datą 23.03.2015....

02/04/2015 - 15:55

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w Warszawie wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum w Słubiach oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze zapraszają na  konferencję pn. „Dialog - Współpraca = Zmiana”.

01/04/2015 - 13:11