Wydaje się niezmierne ważne – w kontekście udziału obywateli w zarządzaniu państwem, czego dotyczySSP – aby deklaracje rządowe były realizowane, a obywatele nie tylko mieli taką możliwość, ale rzeczywiście zaangażowali się w monitoring wdrażania tej strategii. Poniższa analiza jest próbą sformułowania niektórych –konkretnie zdefiniowanych w SSP – obietnic, które z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego warto nadzorować i– w miarę...

20/08/2014 - 09:39

Do 1 września trwać będą konsultacje założeń dotyczących źródeł współfinansowania krajowego dla środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnych programów operacyjnych. Założenia te mówią również o innych kwestiach i propozycjach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dotyczących zasad ponoszenia wkładu własnego w RPO

14/08/2014 - 09:51

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju opracowano kolejny raport przedstawiający stan wykorzystania środków w ramach polityki spójności Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe. Niniejszy dokument jest również próbą wskazania tych obszarów tematycznych, które cieszyły się w minionym roku – oraz w całym okresie programowania - największym zainteresowaniem sfery pozarządowej.

07/08/2014 - 10:43

Jak, dlaczego i ile wkładu własnego mają wnosić NGO do projektów? Czy będą zaliczki na finansowanie projektów? Kto będzie reprezentował organizacje w komitetach monitorujących programy unijne w najbliższych latach? Te trzy pytania, które od dłuższego czasu nurtują środowisko pozarządowe, były punktem wyjścia dla spotkania zorganizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dla wojewódzkich rad pożytku publicznego.

05/08/2014 - 12:45

Czy Twoja organizacja jest zainteresowana konsultowaniem dokumentów tworzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej? Zgłoś się do 8 sierpnia 2014 r.!

22/07/2014 - 12:44