Kolejne, już XVI spotkanie regionalne Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa odbędzie się w dniach 9-10 października 2014 r. w Kielcach w województwie świętokrzyskim  (***Hotel Dal, Ul. Piotrowska 12, Kielce).

Zapisów można dokonywać przez formularz online.

Informacji udziela Sekretariat KSTP ...

19/09/2014 - 08:42

Rola organizacji pozarządowych w nowym systemie funduszy europejskich 2014-2020 – to tytuł konferencji poświęconej  nowej perspektywie, która odbędzie się 14 września podczas VII OFIP-u.  Wstęp na konferencję dla osób zarejestrowanych będzie darmowy. W konferencji oprócz reprezentantów NGO będą brać udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

25/08/2014 - 13:27

Wydaje się niezmierne ważne – w kontekście udziału obywateli w zarządzaniu państwem, czego dotyczySSP – aby deklaracje rządowe były realizowane, a obywatele nie tylko mieli taką możliwość, ale rzeczywiście zaangażowali się w monitoring wdrażania tej strategii. Poniższa analiza jest próbą sformułowania niektórych –konkretnie zdefiniowanych w SSP – obietnic, które z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego warto nadzorować i– w miarę...

20/08/2014 - 09:39

Do 1 września trwać będą konsultacje założeń dotyczących źródeł współfinansowania krajowego dla środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnych programów operacyjnych. Założenia te mówią również o innych kwestiach i propozycjach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dotyczących zasad ponoszenia wkładu własnego w RPO

14/08/2014 - 09:51

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju opracowano kolejny raport przedstawiający stan wykorzystania środków w ramach polityki spójności Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe. Niniejszy dokument jest również próbą wskazania tych obszarów tematycznych, które cieszyły się w minionym roku – oraz w całym okresie programowania - największym zainteresowaniem sfery pozarządowej.

07/08/2014 - 10:43