W sprawie partnerstwa w funduszach europejskich

17/08/2016 - 10:06

Pod koniec lipca został ogłoszony konkurs w ramach działania 3.2 PO Polska Cyfrowa pt. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Wnioski w nim mogą składać także organizacje pozarządowe! Termin składania: 30 listopada.

11/08/2016 - 11:30

Do końca września 2016 r. trwają konsultacje projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest rozwinięciem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętego 16 lutego 2016 r. przez Radę Ministrów. Ostateczny projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ma zostać przedłożony Radzie Ministrów w październiku 2016 r.

03/08/2016 - 13:05

Biorąc pod uwagę znaczenie dwóch poprzednich edycji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
w środowisku polskich organizacji pozarządowych podjęliśmy decyzję o włączeniu się
w konsultacje organizowane przez Biuro Mechanizmów Finansowych (BMF) w Brukseli poprzez przeprowadzenie dodatkowych konsultacji.

14/07/2016 - 11:59