8 września 2016 roku OFOP zorganizował spotkanie dotyczące, trwających do końca września konsultacji, projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

15/09/2016 - 14:55

Rekomendacje dla sektora obywatelskiego wypracowane podczasI spotkania warsztatowego dla członków/zastępców Komitetów Monitorujących RPO i POWER reprezentujących organizacje pozarządowe

15/09/2016 - 13:56

Będziemy rozmawiać o tym, w jakim kierunku zmierza obecnie III sektor, o współpracy z rządem oraz o aspektach prawnych. Jeśli któryś z powyższych tematów jest dla Ciebie interesujący, to nie możesz przegapić konferencji, która obędzie się 20-21 października 2016 r., będącej jednocześnie ważnym wydarzeniem przygotowującym nas wszystkich do VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (wrzesień 2017 r.).

14/09/2016 - 14:18

W odpowiedzi na wniosek do KPRM otrzymaliśmy sprawozdanie z pół roku działalności Pełnomocnika Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego (styczeń-lipiec). Wynika z niego, że obecnie "kończą się prace merytoryczne i legislacyjne nad projektem ustawy, uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji". Co jeszcze można z niego wyczytać?

12/09/2016 - 20:10

Docierające w ostatnich miesiącach niepokojące doniesienia o powtarzających się przypadkach kontrowersyjnych decyzji rządu wobec organizacji pozarządowych, skłoniły nas do podjęcia nowego działania. Tworzymy i wkrótce opublikujemy repozytorium dokumentujące i prezentujące nieprawidłowości lub nieprzejrzyste decyzje władzy dotyczące:

  1. konkursów grantowych ogłaszanych przez ministerstwa,
  2. powoływania/odwoływania członkó...

09/09/2016 - 06:18

W sprawie partnerstwa w funduszach europejskich

17/08/2016 - 10:06