Zapraszamy na wspólną konferencję Fundacji Batorego i OFOP pn. „Strażnicy ładu medialnego: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i Rada Mediów Narodowych. Cele, zadania, praktyka”, która odbędzie się dnia 8 grudnia 2016 r., w godz. 10.00-13.00, w Warszawie, ul Sapieżyńska 10a.

02/12/2016 - 14:43
Zdjęcie prelegentów na konferencji prasowej

W trosce o nową jakość dialogu społecznego w ochronie zdrowia Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych w partnerstwie Rzecznika Praw Pacjenta oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP rozpoczęła realizację 3-letniego projektu „Obywatele dla Zdrowia”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

01/12/2016 - 12:22

Pani premier powiedziała, że projekt ustawy o Narodowym Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego jest już gotowy. Zapytaliśmy o to wczoraj wnioskiem o dostęp do informacji publicznej, wskazując, że projektu nie ma nawet w obowiązkowym Wykazie prac Rady Ministrów. Dziś projekt znalazł się w wykazie, ale opisane w nim rozwiązania nie pokrywają się z medialnymi zapowiedziami, że będzie ono pośredniczyć i "porządkować" środki przeznaczane przez poszczególnych ministrów...

23/11/2016 - 16:35

"Niezależnie od naszych własnych zapatrywań politycznych nie możemy się zgodzić, aby debatę nad działaniami organizacji pozarządowych zdominowały pomówienia, insynuacje, manipulowanie liczbami, niedomówienia, brak rzetelnej i pełnej informacji."

Zapraszamy do zapoznania się z opinią Dariusza Supła dla NGO.PL w związku z ostatnimi medialnymi atakami na organizacje pozarządowe.

...

10/11/2016 - 14:19

"Nasza rezygnacja wynika z faktu zauważalnego rozchodzenia się deklaracji reprezentowanego przez Pana urzędu o woli wzmacniania rozwoju inicjatyw obywatelskich i dialogu obywatelskiego z codzienną praktyką, w której zasady dialogu i partnerstwa są nieprzestrzegane (...)". Wśród nich członkowie Zarządu OFOP Dariusz SupełWeronika Czyżewska-Waglowska, członkini Komisji Rewizyjnej Katarzyna Sadło oraz...

09/11/2016 - 16:18

Jako Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, stawiając sobie za jeden z celów kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec trzeciego sektora i budowanie jego rzetelnego wizerunku, nie możemy przejść obojętnie wobec informacji pojawiających się w ostatnich dniach w mediach publicznych, portalach społecznościowych i serwisie niezależna.pl dot. m.in. dotacji i zleceń otrzymywanych od Urzędu miasta st. Warszawy przez organizacje pozarządowe...

25/10/2016 - 22:44