Biorąc pod uwagę znaczenie dwóch poprzednich edycji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
w środowisku polskich organizacji pozarządowych podjęliśmy decyzję o włączeniu się
w konsultacje organizowane przez Biuro Mechanizmów Finansowych (BMF) w Brukseli poprzez przeprowadzenie dodatkowych konsultacji.

14/07/2016 - 11:59

Do końca polskich konsultacji on-line pozostało już tylko cztery dni!

28/06/2016 - 13:22

Informujemy, że ze względu na szczyt NATO w dniach 7-8 lipca biuro OFOP będzie nieczynne. Zachęcamy do kontaktowania się z nami w tym czasie mailowo.

23/06/2016 - 16:50

Na stronie Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli (http://eeagrants.org) pojawiło się zaproszenie do zgłaszania uwag na temat projektu tzw. Niebieskiej Księgi (Blue Book), która określa intencje dotyczące wykorzystania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w okresie 2014-2021.

22/06/2016 - 19:31

W ramach projektu „III sektor dla EFS-u” realizowanego w ramach dotacji uzyskanej z konkursu "Wsparcie zasady partnerstwa oraz procesu koordynacji we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2014-2020" Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych organizuje spotkanie warsztatowe dla pozarządowych członków i zastępców członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne (RPO)...

17/06/2016 - 15:57