Jako Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, stawiając sobie za jeden 
z celów kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec trzeciego sektora
i budowanie jego rzetelnego wizerunku, nie możemy przejść obojętnie wobec informacji pojawiających się w ostatnich dniach w mediach publicznych, portalach społecznościowych
i serwisie niezależna.pl dot. m.in. dotacji i zleceń otrzymywanych od Urzędu miasta st. Warszawy przez organizacje...

25/10/2016 - 22:44

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją dr Edyty Hadrowicz, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Warszawa 2016, wyd. C.H. Beck (https://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/edyta-hadrowicz-3913). Dr Hadrowicz ściśle współpracowała z nami przy tworzeniu nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, uchwalonej w ub.r., która weszła w życie w maju br.

25/10/2016 - 11:03

Już za trzy dni organizacje z całego kraju spotkają się w Domu Innowacji Społecznych Marzyciele i Rzemieślnicy, by podczas Stałej Konferencji Strategicznej Mapy Drogowej rozmawiać o sprawach ważnych dla sektora obywatelskiego w Polsce. 

Oto kilka informacji organizacyjnych:

Pod tekstem znajduje się aktualny program konferencji

Wybory do...

17/10/2016 - 22:29

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych z końcem września uruchomiła Repozytorium dokumentujące nieprawidłowości lub nieprzejrzyste decyzje władzy dotyczące: konkursów grantowych, ciał dialogu i gremiów doradczych oraz programów współpracy ministerstw z NGO.

17/10/2016 - 20:34

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) szuka pracownika/pracowniczki do Programu Monitoringu Funduszy Europejskich na stanowisku koordynator/koordynatorka projektów.

 

Zadania:

  1. koordynacja projektów i działań w ramach programu, realizacja zadań i nadzór nad budżetami, prowadzenie dokumentacji projektowej,

  2. monitoring źr...

10/10/2016 - 16:36

5 października 2016 r. upłynął pod znakiem debaty pt. „Jakie media publiczne”, która zainicjowała proces partycypacyjnego przygotowania obywatelskiego projektu ustawy medialnej zgodnie z założeniami Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych. Spotkanie odbyło się w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie.

07/10/2016 - 00:00