Ankieta dotycząca korzystania z funduszy europejskich wśród małopolskich organizacji

Wiele się słyszy, że fundusze unijne są w mniejszym stopniu dostępne dla organizacji pozarządowych w ramach perspektywy 2014-2020. Potrzebujemy jednak jako środowisko organizacji konkretnych danych na ten temat, po to, aby mieć argumenty do dalszego działania na rzecz zmian. W tym celu zapraszamy organizacje pozarządowe z woj. małopolskiego do wypełnienia niniejszej ankiety. Uzyskane informacje staną się podstawą do przygotowania przez członkinię Komitetu Monitorującego RPO WM Panią Łucję Kucmin-Węglarczyk materiału na potrzeby działania komitetu oraz w formie rekomendacji dla Komitetu Umowy Partnerstwa. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu dosłownie chwilę. Zachęcamy do wypełniania i przekazywania informacji dalej! Bezpośredni odnośnik znajduje się >>> TUTAJ <<< 

Działanie jest częścią projektu "III sektor dla EFS-u", realizowanego w ramach umowy o przyznanie dotacji na realizację działań sieci współpracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie wniosku o przyznanie dotacji POWER/3/2016.