Ekspertyza dot. oceny statusu osób działających w KM

Zachęcamy do zapoznania się z ekspertyzą opracowaną przez prawnika Przemysława Żaka. Dokument dotyczy oceny statusu osób działających w Komitetach Monitorujących wdrażanie środków europejskich z ramienia organizacji pozarządowych (dostępny w tym miejscu). Stan prawny na dzień 20 stycznia 2017 r.