Kandydatka OFOP-u członkinią Grupy roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Pani Renata Bukowska wraz dwojgiem innych kandydatów zostali przez Radę Działalności Pożytku Publicznego rekomendowani jako reprezentanci organizacji w GR ds. KSOW. Funkcję zastępcy pełni pan Jarosław Kuba.

Pani Bukowska będzie się zajmować tematyką obszaru rozwoju obszarów wiejskich, zaś ochroną środowiska - pan Sławomir Łaciak, a włączeniem społecznym, równouprawnieniem płci i niedyskryminacją - pani Barbarę Pędzich-Ciach.

Reprezentantom gratulujemy.