Konferencja "Europa: projekt rządów czy obywateli?" - 6 czerwca

Konferencja
Europa: projekt rządów czy obywateli?
organizowana we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP
Pałac Prezydencki, 6 czerwca 2013 roku

Transmisja na żywo:

1. http://www.prezydent.pl/

2. http://www.ngo.pl/

3. http://www.euronews.com/

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.30–10.15    Wejście uczestników, kawa i herbata

10.30–10.50    Otwarcie konferencji
Prezydent RP
Henri Malosse, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

10.50–11.20    Wykład otwierający
Prof. Andrzej Zoll – Czy może powstać społeczeństwo oby-watelskie Europy?

11.20–12.15    Dyskusja I: Czy Unia Europejska potrzebuje aktywnych obywateli?
Prowadzenie: Lidia Kołucka-Żuk
Wprowadzenie: Wawrzyniec Smoczyński

Udział w dyskusji wezmą:

  • prof. Jerzy Regulski, Kancelaria Prezydenta RP
  • Rafał Rudnicki, Przedstawicielstwo Komisji Europej-skiej w Polsce
  • Bogusław Sonik – Parlament Europejski
  • Antonella Valmorbida, sojusz organizacji pozarządo-wych na rzecz Europejskiego Roku Obywate-li/The Association of Local Democracy Agencies EY-CA/ALDA

12.15–12.35    Głosy z sali
 
12.35–13.25    Dyskusja II: Co Grupa Wyszehradzka wnosi do Europy? Nowa perspektywa obywatelskości/Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Grupie Wyszehradzkiej
Prowadzenie: Edwin Bendyk
Wprowadzenie: Piotr Frączak – prezes OFOP
Udział w dyskusji wezmą:

  • Eszter Hartay, ECNL, Węgry
  • Jakub Klepal, Forum 2000, Czechy
  • Jan Jakub Wygnański, OFOP
  • Martin Butora, Institute of Public Affairs, Słowacja

13.25–13.45    Głosy z sali

13.45–14.00    Podsumowanie i zakończenie konferencji
Edwin Bendyk, Henryk Wujec

14.00–15.30    Lunch na tarasie