Konferencja Międzynarodowa OFOP: „Zasada partnerstwa w krajach V4 - dobre praktyki”

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zachęca do udziału w konferencji poświęconej zasadzie partnerstwa (okres programowania 2014-2020). Spotkanie odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2013 w Centrum Bankowo-Finansowym przy ulicy Nowy Świat 6/12.

Tematyka spotkania obejmuje zagadnienia dialogu obywatelskiego na przykładzie realizacji Zasady Partnerstwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej i w Unii Europejskiej, omówienie Kodeksu Partnerstwa przygotowanego przez Komisję, podsumowania Krajowej Sieć Tematycznej ds. Partnerstwa oraz podsumowania konsultacji programów operacyjnych 2014-2020. Podczas konferencji zostanie także przedstawiony harmonogram dalszych prac nad systemem funduszy europejskich na nową perspektywę. Przedstawiona zostanie również charakterystyka funkcjonowania organizacji pozarządowych w krajach V4.

Konferencja ma na celu rozpoczęcie dyskusji nad realizacją zasady partnerstwa w krajach Wyszehradzkich, miejscem polskich organizacji pozarządowych w europejskiej sieci współpracy oraz zapoznanie się z dalszymi etapami programowania funduszy europejskich na okres 2014-2020 w Polsce.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz reprezentanci organizacji pozarządowych z krajów V4.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja zostanie otwarta 26 października.

Serdecznie zapraszamy do udziału szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyką konsultacji funduszy europejskich (2014-2020) i poszerzeniem współpracy w ramach III sektora.

Program konferencji

Rejestracja on-line została zamknięta. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorami na adres e-mail: [email protected]