Konferencja: Obywatelskość w Unii Europejskiej - skrzyżowanie doświadczeń, Zagrzeb 8,9 lipca

Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej podczas Roku Obywateli stanowi doskonałą okazję do refleksji na temat obywatelstwa UE i przyjrzenia sie mu z perspektywy zaangażowania   obywateli w sprawy Europejskie.

Mimo kryzysu w UE, nadal istnieją kraje chętne do przystąpienia do Unii. Pomijając polityczną wolę przystąpienia, konferencja skupiała się na poszukiwania odpowiedzi jak obywatele, zorganizowani lub nie, widzą obywatelstwo UE i czego się po nim spodziewają? Jaka jest rola społeczeństwa obywatelskiego w procesie rozszerzenia, a szerzej rzecz ujmując, w osiągnięciu silnej demokracji europejskiej? Rozszerzenie nie tylko wydaje sie być korzystne dla tych, którzy dopiero do Unii wstąpili, jest także okazją do odnowienia refleksji w państwach członkowskich w szczególności w zakresie uczestnictwa i praktycznych rozwiązań jakie obywatelstwo europejskie ze sobą niesie a jakie powinno. Rodzi ono również nowe obawy i problemy, które omawiane były rownież podczas tej konferencji.