Konferencja: "Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020”

Korzystając z podsumowania projektu budującego zaplecze rzecznicze dla organizacji pozarządowych, jakim jest Szkoła Partycypacji Społecznej, OFOP pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych nową wizją systemu funduszy europejskich na drugie spotkanie stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020.

Konferencja będzie składała się z dwóch części.
Na początku zostanie przedstawiona aktualna wiedza na temat przyszłych funduszy oraz dalsze plany konsultacyjne. Ponadto organizacje pozarządowe oraz administracja publiczna dokonają podsumowania z poziomu krajowego dotychczasowego procesu konsultacji społecznych związanych z programowaniem następnej perspektywy finansowej funduszy europejskich.

W drugiej części uczestnicy Szkoły Partycypacji Społecznej opowiedzą o pracach i konsultacjach nowego system funduszy w ich regionach. Zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa to właśnie regiony będą zarządzać większością unijnych pieniędzy, dlatego głos ten wydaje się być szczególnie ważny.

Spotkanie odbędzie się 20 lutego w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie, w sali Lustrzanej na pierwszym piętrze. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji, prosimy o przejście do formularza rejestracji, dostępnego poniżej.

Pobierz plan konferencji

Zarejestruj się teraz