"Mały OFIP" - osoby do wolontariatu potrzebne od zaraz!

Jesteśmy organizacją dla której współpraca, występowanie w interesie dobra wspólnego oraz kształtowanie sprzyjających postaw społecznych, to kluczowe priorytety działania.

Tak się składa, że już po raz kolejny będziemy organizować największe tego typu wydarzenie sektora pozarządowego w Polsce, jakim jest Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP). To wydarzy się za okrągły rok, jednak aby Forum miało wymiar włączający różne perspektywy, potrzeby i oczekiwania tak różnych organizacji z terenu całej Polski, chcemy zorganizować konferencję, która będzie wstępem do całości, czyli „Mały OFIP”. Właśnie w tym miejscu potrzebujemy Twojej pomocy!

Jeżeli interesuje Cię rozwój trzeciego sektora w Polsce, aktualne trendy, potrzeby, kierunki działań, źródła finansowania inicjatyw, współpraca na linii rząd – organizacje. Jeśli chcesz poznać ciekawe osoby, twórczo spędzić czas, bardziej osadzić się w tematyce sektora pozarządowego, a do tego masz kilkanaście wolnych godzin, które chciałbyś/chciałabyś spożytkować na rozwój i zdobycie nowych doświadczeń, to koniecznie odezwij się do nas!

Ile potrzebujemy osób?
6 wolontariuszy/wolontariuszek.

Kiedy i gdzie?
W dniach 20-21 października, w Centrum Warszawy (1 dzień – od g. 9.00-17.30; 2 dzień – g. 8.00-16.00). A także jedno lub dwa popołudnia (po ok. 2-3 godziny) w tygodniu poprzedzającym konferencję.

Co będzie do zrobienia?
Potrzebujemy osób do prac organizacyjno-logistycznych (przygotowanie pakietu dla osób uczestniczących, obsługa konferencji, wsparcie na miejscu).

Co oferujemy?
W zamian za pomoc w konferencji wystawimy Ci zaświadczenie wraz z listem intencyjnym, a także umożliwimy współtworzenie wyjątkowej inicjatywy. Ponadto, aktualnie jesteśmy w trakcie poszerzania naszego zespołu i jeżeli tylko Ty i my poczujemy wspólną nić porozumienia, to zaprosimy Cię do dalszej współpracy. Wtedy zaoferujemy też konkretne wsparcie merytoryczne, możliwość odbycia stażu, a także niewykluczone – możliwość pracy w naszej organizacji.

Zgłoszenia do 10 października 2016 r.
Zgłoszenia w formie CV i odpowiedzi na pytanie: „dlaczego chcesz się włączyć?” przesyłajcie pod adres e-mail [email protected]. Uprzejmie prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy wolontariackiej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Warto też zapoznać się z poniższymi linkami:
Program konferencji: http://ofop.eu/sites/ofop.eu/files/program_smd_malyofip_20-21.10.2016.pdf

Zaproszenie na konferencję: http://ofop.eu/aktualnosci/maly-ofip-juz-w-pazdzierniku-wez-udzial-zabie...

O nas: www.ofop.eu

OFIP: www.ofip.eu