Monitoring funduszy europejskich – wyzwanie dla organizacji pozarządowych. Podręcznik lidera

Chcesz poznać podstawowe informacje o funduszach europejskich w regionie? Masz plan wzięcia pod lupę środków unijnych w swoim województwie? Wierzymy, że przyda Ci się „Monitoring funduszy europejskich – wyzwanie dla organizacji pozarządowych. Podręcznik lidera”!

Opracowanie stanowi kompendium wiedzy nt. monitoringu funduszy z uwzględnieniem m.in. następujących obszarów tematycznych:

  • Komitety monitorujące. Szkic do portretu
  • Pozarządowcy w komitetach – czas do dzieła!
  • Informacje z pierwszej linii frontu. Organizacje pozarządowe a przygotowania do wydatkowania funduszy europejskich 2014 - 2020
  • Konstrukcja regionalnych programów operacyjnych (RPO)
  • Dostęp do informacji publicznej
  • Podstawy teorii działań monitoringowych w organizacjach pozarządowych.

Skąd pomysł na podręcznik? Dostęp do środków unijnych w województwach jest w latach 2014-2020 tym ważniejszy dla obywateli, w tym obywateli zaangażowanych w działania organizacji, że środki na wsparcie osób bezrobotnych, poprawiające kwalifikacje zawodowe, umożliwiające zakładanie spółdzielni socjalnych i inne właściwe dla Europejskiego Funduszu Społecznego, są dostępne na poziomie województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Jest to zmiana w stosunku do perspektywy 2007-2013, gdzie całość wsparcia z EFS dla Polski była uwzględniona w krajowym Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, którego niektóre priorytety wdrażano regionalnie. Tym razem interwencja infrastrukturalna i tzw. miękka jest pod auspicjami marszałków. Działania systemowe z rynkiem pracy, jak również wsparcie kierowane do osób młodych, są finansowane w ramach krajowego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Podręcznik został opracowany w ramach projektu Monitoring funduszy europejskich, realizowanego przez OFOP w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych (KPFOP),  dzięki dotacji z programu Obywatele dla demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Elementem podręcznika są ankiety do przeprowadzania własnego monitoringu obejmujące następujące obszary:

1.Szablon raportu z monitoringu funduszy europejskich z uwzględnieniem wyboru pozarządowych członków komitetów monitorujących;

2.Monitoring dostępności środków RPO +2014 dla organizacji pozarządowych;

3.Lokalne Punkty Informacyjne.

Ponieważ ankiety zostały opracowane w formacie edytowalnego pdf, należy mieć zainstalowaną aktualną wersję Adobe Reader i pobrać plik na dysk komputera.

 

POBIERZ PODRĘCZNIK

Uwaga! Żeby skorzystać z załączonych formularzy, trzeba pobrać podręcznik, nie wystarczy wyświetlenie w przeglądarce.

Czekamy na Twoją opinię! Napisz, czy podręcznik Ci się przydał lub jakich tematów zabrakło: [email protected], www.facebook.com/ofop.eu.