Nowy skład zarządu OFOP oraz podsumowanie WZ

29 maja 2017 roku w budynku Krajowej Rady Spółdzielczej odbyło się Walne Zebranie Członków OFOP. Reprezentantki i Reprezentanci udzielili Zarządowi absolutorium za rok 2016. Jak co roku zatwierdzili także sprawozdania finansowe i merytoryczne. Podczas tegorocznego WZ odbyły się dyskusje i głosowanie nad przyjęciem dwóch ważnych dokumentów: nowego Regulaminu składek członkowskich oraz Procedury podejmowania stanowisk przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Przyjęto nowy Regulamin składek i Procedurę podejmowania stanowisk. Zdecydowano, że procedura przyjmowania stanowisk zostanie przyjęta z uwagami WZ przez Zarząd OFOP w nadchodzącym roku. Odbyła się także dyskusja na temat wyzwań stojących przed federacją oraz zaprezentowano stan przygotowań do VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się w dniach 8-9 września 2017 roku.

Uchwałą Walnego Zebrania Pan Henryk Wujec został Członkiem Honorowym OFOP, a Piotr Frączak został wybrany na przewodniczącego Rady na kolejną dwuletnią kadencję. Obecny skład Rady Programowej:

Piotr Frączak – przewodniczący

Henryk Wujec

Marcin Dadel

Urszula Jaworska

Jan Jakub Wygnański

W 2017 roku skończyła się kadencja trzech osób z dotychczasowego zarządu: Karoliny Dreszer – Smalec, Przemka Dziewitka oraz Łukasza Broniszewskiego. Swoje kandydatury zgłosili i zgłosiły: Karolina Dreszer-Smalec z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum ze Słubic. Damian Wojciech Dudała z Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego z Wrocławia, Przemysław Dziewitek ze Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska z Krakowa, Iwona Janicka
z Fundacji Aktywności Lokalnej z Poznania i Artur Kwapiński ze Stowarzyszenia Przeszłość-Przyszłości z Puław.

Poniżej przedstawiamy skład nowego Zarządu OFOP. Wszystkim Reprezentantom i Reprezentantkom gratulujemy gotowości do podjęcia funkcji, a nowowybranym członkiniom i członkowi Zarządu życzymy owocnego działania na rzecz naszej Federacji oraz społeczeństwa obywatelskiego !

Nowy skład Zarządu:

Prezes
Dariusz Supeł (Związek Harcerstwa Polskiego)

Wiceprezeska

Weronika Czyżewska - Waglowska (Stowarzyszenie Dialog Społeczny)

Członkowie i członkinie

Karolina Dreszer-Smalec (Fundacja na rzecz Collegium Polonicum)

Iwona Janicka (Fundacja Aktywności Lokalnej)

Przemysław Dziewitek (Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska)

Łukasz Domagała (Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT)

Bez zmian pozostał skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący:
Filip Czernicki (Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych)

Pozostali Członkowie:

Jerzy Kwaczyński (PTTK Żyrardów)
Katarzyna Sadło (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)

Kategorie:
Słowa kluczowe: