Obywatele dla Zdrowia – nowa jakość budowania dialogu społecznego w służbie zdrowia

Zdjęcie prelegentów na konferencji prasowej

W trosce o nową jakość dialogu społecznego w ochronie zdrowia Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych w partnerstwie Rzecznika Praw Pacjenta oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP rozpoczęła realizację 3-letniego projektu „Obywatele dla Zdrowia”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Oficjalna inauguracja projektu odbyła się 30 listopada b.r. w Warszawie podczas konferencji prasowej z udziałem organizacji pozarządowych, ekspertów i przedstawicieli instytucji zdrowotnych. Głównym zadaniem nowej inicjatywy jest zwiększenie wiedzy i kompetencji przedstawicieli organizacji pacjenckich oraz zachęcenie ich do aktywnego udziału w życiu publicznym w zakresie reformy służby zdrowia i działań prozdrowotnych. Podejmowane działania mają zachęcić organizacje do aktywnego udziału w dostępnych formach dialogu w ramach porozumienia i współpracy z decydentami i środowiskiem medycznym oraz innymi resortami.

W dyskusji panelowej podczas inauguracji wzięli udział m.in.: Grzegorz Błażewicz – Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, Partner projektu, Urszula Jaworska – Grupa ds. Zdrowia OFOP, Partner projektu, Monika Zientek – Prezes Stowarzyszenia 3majmy się Razem,  dr Małgorzata Gałązka-Sobotka - dyrektor programu MBA w ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Wiceprzewodnicząca Rady NFZ, Szymon Chrostowski, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz liderzy organizacji pacjenckich i eksperci projektu.

 

Projekt „Obywatele dla Zdrowia” powstał z potrzeby nawiązania dialogu społecznego i współpracy na rzecz poprawy jakości ochrony zdrowia w Polsce. Priorytetowym zadaniem „Obywateli dla Zdrowia” jest zwiększenie wiedzy i kompetencji pacjentów oraz zachęcenie ich do aktywnego udziału w życiu publicznym – poprzez udział w konsultacjach społecznych powstających projektów i inicjowaniu rozwiązań w ramach systemu opieki zdrowotnej – tłumaczy Szymon Chrostowski.

 

W ramach projektu działa Grupa Konsultacyjna składająca się z przedstawicieli organizacji pacjenckich z różnych dziedzin zdrowia, zajmująca się analizowaniem propozycji zmian aktów prawnych istotnych z punktu widzenia pacjentów w ochronie zdrowia oraz zbieraniem opinii i uwag środowiska. Grupę wzmacnia Zespół Ekspertów, którego zadaniem jest merytoryczne wsparcie organizacji pacjenckich w procesie konsultacji społecznych oraz wypracowanie rozwiązań i rekomendacji dotyczących propacjenckich zmian w ochronie zdrowia.

 

Wartością dodaną projektu ma być także wypracowanie i ustanowienie systemowego modelu dialogu środowiska pacjenckiego z Ministerstwem Zdrowia – gwarantującego przejrzyste i jasne zasady współpracy dla wszystkich organizacji pozarządowych w obszarze zdrowia. Istotnym wsparcie w tym obszarze będzie doświadczenie OFOP przy tworzeniu ciał dialogu we współpracy z innymi resortami. – dodaje Urszula Jaworska.

Na potrzeby projektu powstała strona internetowa www.obywateledlazdrowia.pl zawierająca m.in. bazę aktualnych konsultacji – projektów aktów prawnych w ochronie zdrowia, kalendarz szkoleń oraz listę organizacji konsultujących projekty. Bieżące aktualności i komentarze dotyczące obszaru partycypacji społecznej można znaleźć na profilu facebook:

https://www.facebook.com/OBYWATELEZDROWIA

Więcej informacji:

Szymon Chrostowski, Prezes Zarządu
tel. 507 087 347

Biuro projektu
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Piękna 28/34 lok. 53
00-547 Warszawa
tel. 22 658 23 61
[email protected]
[email protected]