Odpowiedź KRRiT w sprawie materiałów TVP o działaczach organizacji pozarządowych

W listopadzie 2016 został upubliczniony list protestacyjny ponad 2 200 działaczy i sympatyków organizacji pozarządowych sprzeciwiających się kampanii zniesławiania i oczerniania działaczy społecznych, w szczególności w „Wiadomościach” TVP. List został przesłany m.in. do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z której właśnie nadeszła odpowiedź.

 

Sygnatariusze listu wskazali, że materiały pojawiające się na antenie mediów publicznych zostały przygotowane nierzetelnie, w oparciu o insynuacje, półprawdy i jednostronne tendencyjne komentarze, zaprzeczając standardom dziennikarstwa informacyjnego. Nie przedstawione zostały żadne fakty potwierdzające, że atakowane organizacje otrzymywały dofinansowanie ze środków publicznych w sposób niejasny, wynikający z powiązań rodzinnych, znajomości czy sympatii politycznych ich członków, lub członków ich rodzin.

List wzywał do interwencji Pełnomocnika ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Adama Lipińskiego oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego, a także organy czuwające nad jakością przekazu mediów, w tym Telewizji Publicznej - Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Radę Mediów Narodowych oraz Radę Nadzorczej TVP S.A. List otwarty został przekazany adresatom 15.11.2016 r. przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych, koordynującą proces zbierania podpisów poparcia. Na jej adres została skierowana odpowiedź KRRiT.

Zdaniem KRRiT materiały emitowane przez TVP skupiały się na związkach personalnych, pomijając informacje dotyczące ważnych społecznie zadań realizowanych przez te organizacje pozarządowe, w tym skali zaangażowania i kosztów ponoszonych przez osoby w nich działające. Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski zwrócił się do prezesa TVP Jacka Kurskiego o wprowadzenie procedur zapewniających rzetelne informowanie o sprawach istotnych ze społecznego punktu widzenia. W swoim wystąpieniu wskazał na konieczność realizacji misji telewizji publicznej w oparciu o ustawowe zasady, w szczególności o bezstronność, rzetelność, pluralizm, obiektywizm, wyważenie, swobodne kształtowanie opinii publicznej.

 

Pełna treść odpowiedzi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Pełna treść listu protestacyjnego sygnowanego przez ponad 2200 osób