Odpowiedź Ministra Finansów na list otwarty OFOP ws. systemu e-podatki

Otrzymaliśmy odpowiedź od Ministra Finansów na list otwarty wystosowany przez Zarząd OFOP ws. systemu e-podatki. Wynika z niej, że Minister nie rezygnuje z papierowej formy składania deklaracji i że podatnik będzie miał wybór, czy skorzysta z formy tradycyjnej czy elektronicznej. Wstępnie wypełnione przez administrację zeznania, akceptowane drogą elektroniczną, będą jedną z opcji, a nie wyłączną możliwością. Minister zapewnia, że system e-podatki, a w nim e-deklaracje2, nie naruszy zasady równości poprzez dyskryminację faktyczną osób wykluczonych cyfrowo, a także nie powinien wpłynąć ujemnie na rosnącą tendencję przekazywania 1% dla OPP.
Informacja ta brzmi obiecująco, ponieważ oznacza to, że Minister bierze pod uwagę w/w kwestie oraz być może wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu ustawy o podatku dochodowym. W OFOP monitorujemy postęp procesu legislacyjnego, by dowiedzieć się, czy zapewnienia Ministra Szczurka znajdą odzwierciedlenie w aktach prawnych.
 
 
 
Szanowni Państwo,
 
Z wielką uwagą zapoznałem się z treścią przedstawioną w Liście otwartym w sprawie Systemu e-Podatki. Doceniam działalność reprezentowanych przez Państwa organizacji pozarządowych. Jestem przekonany, że spełniają one bardzo istotną rolę w życiu naszego kraju, znakomicie wspierając Państwo i jego instytucje w wielu dziedzinach aktywności społecznej i gospodarczej obywateli. Dziękuję, że wyrazili Państwo swoje uwagi.
 
Pragnę jednak odnieść się do kilku kwestii poruszonych w liście.
 
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że administracja podatkowa zmienia się i staje się administracją coraz bardziej nowoczesną i efektywną. Stara się być dzisiaj partnerem wspierającym swoich klientów i coraz sprawniej dostosowuje się do potrzeb i oczekiwań otoczenia. Staramy się też wprowadzać usługi wspierające wolny rynek i uczciwą konkurencję. Dążymy do tego, aby zapewnić podatnikom nowoczesny i profesjonalny system, równoważący funkcje usługowe i kontrolne, pomagający w wypełnianiu obowiązków podatkowych, informujący o procedurach i zasadach oraz edukujący pod kątem zrozumienia i akceptacji prawa podatkowego. Projekt e-Podatki ma nam pomóc w osiągnięciu tych zamierzeń.
 
Coraz większa liczba nowoczesnych, łatwych w obsłudze i bezpiecznych narzędzi dostępnych przez Internet, pomaga podatnikom w realizacji ich zobowiązań. Jednocześnie narzędzia te usprawniają kontakty z urzędem skarbowym. Informatyzacja kolejnych obszarów działania pomaga również w stopniowym zwiększaniu skuteczności w walce z przestępczością podatkową oraz wzmocnieniu jakości i efektywności działań kontrolnych.
 
Mimo obecnej dobrowolności korzystania z usług elektronicznych statystyki wskazują na coraz bardziej powszechne korzystanie z możliwości załatwiania spraw z urzędem skarbowym przez internet. Dotyczy to zarówno firm, jak i osób fizycznych zainteresowanych elektronicznymi kontaktami z administracją podatkową. Niemniej jednak wciąż duża grupa obywateli korzysta z tradycyjnej formy składania dokumentów – w wersji papierowej. Dlatego też Ministerstwo Finansów rozwijając elektroniczną komunikację z podatnikami nie rezygnuje z dotychczasowych (tradycyjnych) form kontaktu. Tym samym w dalszym ciągu podatnik chcąc dokonać rozliczenia podatkowego może przyjść do urzędu skarbowego i wypełnić zeznanie w formie papierowej, wskazując jednocześnie organizację pożytku publicznego, na rzecz której chce przekazać 1% podatku.
 
Odnosząc się do Państwa obaw, że wdrażane nowe technologie mogą prowadzić do zmniejszenia lub nawet uniemożliwienia korzystania z prawa przekazywania 1% podatku, chciałbym podkreślić, że w 2013 roku ponad 11,5 miliona podatników zadecydowało, że 1 proc. należnego podatku trafi do organizacji pożytku publicznego (OPP). Potwierdza to utrzymującą się nieprzerwanie od 2004 r. (wtedy po raz pierwszy podatnicy mieli możliwość przekazania 1 proc. należnego podatku na rzecz OPP) wzrostową tendencję liczby osób wspierających organizacje oraz wpływających do nich kwot. Rozwój komunikacji elektronicznej z administracją podatkową wprowadzany w ramach projektu e-Deklaracje nie wpłynął negatywnie na przekazywanie 1% organizacjom pożytku publicznego.
 
Nie będzie miało na to wpływu także wprowadzone rozwiązanie wstępnie wypełnionego zeznania przez administrację podatkową tzw. PFR, ponieważ będzie to tylko jedna z możliwości zatwierdzenia i złożenia zeznania podatkowego, którą administracja podatkowa udostępni w portalu podatkowym na koncie podatnika. Wstępnie wypełniane zeznanie za rok 2014 adresowane będzie tylko do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy zobowiązani są do rozliczenia rocznego na formularzu PIT-37. PFR będzie udostępniany na koncie podatnika w portalu podatkowym w okresie marzec – kwiecień. Przygotowane na żądanie podatnika wstępnie wypełnione zeznanie roczne PIT-37 za rok 2014 będzie miało charakter propozycji rozliczenia rocznego. Podatnik będzie mógł je uzupełnić o informacje dotyczące ulg podatkowych, darowizn, czy też przekazania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego i ostatecznie zaakceptować. Pracujemy nad tym, by było to intuicyjne i proste. Nie ma jednak możliwości aby wstępnie wypełnione zeznanie roczne było zaakceptowane automatycznie.
 
Zaznaczyć należy, że PFR to kolejne ułatwienie, a nie przymus. Podatnik nie będzie musiał z tej usługi skorzystać, jeśli wybierze drogę „tradycyjną”, tj. złożenia zeznania w wersji papierowej. Osoby nieposiadające umiejętności w zakresie obsługi urządzeń elektronicznych oraz Internetu, nie pozostaną bez wsparcia, będą mogły korzystać z pomocy pracowników urzędów skarbowych, a także innych organizacji m.in organizacji pożytku publicznego. W dalszym ciągu podatnik będzie mógł również złożyć zeznanie za pośrednictwem systemu e-deklaracje z podpisem elektronicznym weryfikowanym za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub z autoryzacją, tj. z podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
 
Zapewniam, że wprowadzone zmiany nie spowodują utrudnień przy rozliczaniu podatku przez osoby wykluczone społecznie i elektronicznie. Nie pozostaną one bez wsparcia, jakie otrzymują obecnie od administracji podatkowej.
 
 
 
Mateusz Szczurek
 
Minister finansów