OFOP zaprasza do udziału w opracowaniu nowego raportu nt. kondycji społeczeństwa obywatelskiego

Kolejne wydanie sztandarowej, corocznej publikacji CIVIUS-a, The State of Civil Society Report (pol. Raport nt. kondycji społeczeństwa obywatelskiego), zostanie opublikowane w czerwcu 2015 roku. OFOP pragnie zapewnić, że informacje dotyczące Polski będą głosem sektora.

CIVICUS zbiera opinie organizacji pozarządowych, a szczególnie członków krajowych federacji organizacji pozarządowych zrzeszonych w AGNA (w Polsce jedynym członkiem jest OFOP). Znajdują one swoje odzwierciedlenie w raporcie, dlatego też prezentujemy  krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Ankieta zawiera 3 pytania na temat tego roku, od publikacji ostatniego raportu (czyli od kwietnia 2014 r.), oraz 3 pytania dot. tematu specjalnego – optymalizacji zasobów społeczeństwa obywatelskiego*.

 

CIVICUS ma zamiar użyć fragmentów odpowiedzi w raporcie. Jeżeli ktoś nie chce, by jego odpowiedzi (lub ich część) zostały opublikowane, proszony jest o zaznaczenie tego przy odpowiedziach. Organizacja prosi o nadsyłanie wypełnionych ankiet do dnia 13 marca.

 

Kwestionariusz dla członków AGNA:

https://docs.google.com/forms/d/1IbxcShY7D3WytY0-OrzX1K0xL3XVD5Zl2Xonj2HqIb0/viewform

 

* Przez „optymalizację zasobów społeczeństwa obywatelskiego” rozumie się taki dostęp do finansowania oraz zasobów ludzkich i technicznych, jaki jest konieczny dla efektywnej działalności aktorów społeczeństwa obywatelskiego

 

CIVICUS to międzynarodowa organizacja non-profit, która sama siebie określa jako „globalny sojusz poświęcony wzmacnianiu aktywności obywatelskiej oraz społeczeństwa obywatelskiego”. CIVICUS został założony w 1993 roku i posiada dzisiaj członków w 145 krajach. Jego główna siedziba znajduje się w Johannesburgu, w RPA, ale biura mieszczą się także w Londynie, Genewie i Nowym Jorku.

Główną misją organizacji jest praca na rzecz ochrony i wzmacniania przestrzeni, w której obywatele mogą się zrzeszać i działać. CIVICUS angażuje się w szczególności w tych rejonach, gdzie demokracja uczestnicząca i prawo wolności zgromadzeń są zagrożone.

***

The State of Civil Society Report (pol. Raport nt. kondycji społeczeństwa obywatelskiego) ma na celu zbadanie i ocenę środowiska w jakim funkcjonują organizacje międzynarodowe na całym świecie a także analizę i ocenę globalnego zarządzania i trendów w prawodawstwie, mających realny wpływ na swobody obywatelskie. Charakteryzuje go globalne ujęcie problemowe - w ramach raportu nie publikuje się szczegółowych analiz dotyczących poszczególnych państw. Tym zajmuje się Civil Society Index.

 

Pełny tekst raportu z roku 2014 w języku angielskim:

http://civicus.org/index.php/en/socs2014/2045-2014-socs-download

***

Civil Society Index (pol. Indeks społeczeństwa obywatelskiego) – projekt badawczy oceniający kondycję społeczeństwa obywatelskiego w państwach na całym świecie. Kondycja ta jest oceniana przy użyciu specjalnej metodologii na podstawie zbadania czterech podstawowych poziomów:

- struktury społeczeństwa obywatelskiego

- zewnętrznego środowiska, w którym społeczeństwo obywatelskie funkcjonuje

- wartości wyznawanych i promowanych w społeczeństwie obywatelskim

- wpływu, jaki wywarły działania społeczeństwa obywatelskiego

 

Żeby zobaczyć polskie badania w ramach Indeksu społeczeństwa obywatelskiego z roku 2007 otwórz stronę:

http://civicpedia.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/raporty/INDEKS_SPOLECZENSTWA_OBYWATELSKIEGO_2007_LAST2.pdf

Całość wyników badań Civil Society Index wg kontynentów:

http://civicus.org/index.php/en/media-centre-129/reports-and-publications/csi-reports

Źródła: www.civicus.org, http://www.civicus.org/csi/, http://en.wikipedia.org/wiki/CIVICUS   

 

oprac. Zuzanna Oniszczuk