OFOP zbiera uwagi dot. generatorów wniosków z FE i strony www

Do 18 stycznia pod adresem reprezentacja[at]ofop.eu zbieramy KONKRETNE i SZCZEGÓŁOWE uwagi dotyczące:

  • stron www Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 (będących podstronami portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl),
  • generatorów wniosków w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020.

Prosimy o uszeregowanie uwag w kolejności od najważniejszych do najmniej ważnych oraz, w miarę możliwości, ich pogrupowanie (np. na techniczne, merytoryczne).

Zebrane i usystematyzowane uwagi przekażemy Ministerstwu Rozwoju. Jest to efekt działań podjętych w ramach realizacji przez OFOP i KPFOP projektu "Monitoring funduszy europejskich", finansowanego w ramach programu Obywatele dla demokraji przez państwa EOG.