Pierwsze kroki do Programu Współpracy Ministra Zdrowia z organizacjami pacjenckimi

2 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Programu Współpracy, w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Spotkanie poprowadził Tomasz Schimanek - ekspert OFOP - który, opierając się na swoich doświadczeniach i wiedzy, przedstawił uczestnikom sposób tworzenia PW, jego niezbędne elementy oraz najważniejsze założenia (prezentacja). Oprócz tego uczestnicy zapoznali się z przepisami prawnymi regulującymi obowiązek posiadanie Programu Współpracy Ministerstwa - nie tylko Zdrowia oraz poznali kilka definicji wynikających z tych przepisów. Następnym zadaniem, jakie stoi przed Zespołem jest postawienie diagnozy współpracy MZ z NGO.