Pierwsze spotkanie Izby Ekonomii Społecznej

Podczas pierwszego spotkania Izby Ekonomii Społecznej, które odbyło się 10.01.2013 r. w siedzibie OFOP-u, do dyskusji został przedstawiony regulamin Izby, brzmienie jej nazwy oraz propozycje kandydatek zgłoszonych na jej przewodniczące. Na przewodniczącą została wybrana Ilona Pietrzak (INSPRO), na wiceprzewodniczącą – Maria Nowakowska (INSPRO). Następnie w toku dyskusji dookreślono sfery i sposoby działania Izby, pozostawiając oczywiście możliwość ich rozszerzania lub modyfikacji w przyszłości. Izba zdecydowała się też na opracowanie na swoje potrzeby definicji przedsiębiorstwa społecznego.

Stałym punktem zebrań Izby jest podsumowanie prac grupy strategicznej i prawnej rządowego Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Na pierwszym zebraniu takiego podsumowania dokonał Łukasz Broniszewski (Stabilo), biorący udział w pracach obu ww. grup.

Szczegółowy przebieg rozmów można prześledzić podczas lektury protokołu z posiedzenia Izby, który przedstawiamy w załączeniu.

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych kształtem polskiej ekonomii społecznej do dyskusji z przedstawicielami Izby lub włączenia się w jej prace. 

ZałącznikWielkość
2013_01_10_protokol_z_zebrania_ofop.pdf418.42 KB