Po co nam KRRiT i RMN?

Zapraszamy na wspólną konferencję Fundacji Batorego i OFOP pn. „Strażnicy ładu medialnego: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i Rada Mediów Narodowych. Cele, zadania, praktyka”, która odbędzie się dnia 8 grudnia 2016 r., w godz. 10.00-13.00, w Warszawie, ul Sapieżyńska 10a.

http://monitoringkandydatow.org.pl/

 

W pierwszej części zostanie przedstawiona idea obywatelskiego monitoringu na najwyższe stanowiska państwowe i podsumować przebieg tegorocznych wyborów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do Rady Mediów Narodowych.

W drugiej części odbędzie się dyskusja wokół następujących problemów:
1. Instytucje regulujące ład medialny – ocena dotychczasowych doświadczeń, aktualnego kształtu i postulaty na przyszłość.
2. Jakie były i są granice interwencji państwa w ład medialny: doświadczenia dotychczasowe i scenariusze po zmianach ustawowych w 2016 r.
3. Jak powinny być wyłaniane władze instytucji regulujących ład medialny? Jaka jest i powinna być w tym procesie rola obywateli?

W panelu dyskusyjnym zgodzili się wziąć udział przedstawiciele środowiska pozarządowego (Fundacji Batorego, Fundacji Panoptykon, Fundacji IPRiS, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka), instytucji mediów publicznych (Krzysztofa Czabańskiego - przewodniczącego RMN, Jana Dworaka - byłego przewodniczącego KRRiT, Witolda Kołodziejskiego - przewodniczącego KRRiT), polityki (Joanny Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej), nauki (prof. Jędrzeja Skrzypczaka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych (Macieja Strzembosza z Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych).

 

Chętnych do udziału w konferencji prosimy o rejestrowanie się do dnia 6 grudnia 2016 r. na stronie http://straznicymediow.evenea.pl/lub potwierdzenie obecności mailem na adres [email protected].

Aktualny program konferencji
Skróty podsumowań monitoringu wyborów do KRRiT i do RMN.