Podsumowanie NGO.PL nt obowiązku przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przez ministerstwa

Redakcja ngo.pl przygotowała podsumowanie, które ministerstwa wywiązały się z obowiązku przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi*. Wspomina tam m.in. o rezultatach naszego projektu "Programy dla zmiany" realizowanym w 2015 r. oraz o danych, które pozyskaliśmy od ministerstw prowadząc Repozytorium OFOP

Artykuł dostępny pod adresem http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2007857.html.

 

* Taki obowiązek ministerstwa mają na podstawie art 5 b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obrazek - żródło: Ngo.pl