Ponownie wnioskujemy o treść ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Pani premier powiedziała, że projekt ustawy o Narodowym Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego jest już gotowy. Zapytaliśmy o to wczoraj wnioskiem o dostęp do informacji publicznej, wskazując, że projektu nie ma nawet w obowiązkowym Wykazie prac Rady Ministrów. Dziś projekt znalazł się w wykazie, ale opisane w nim rozwiązania nie pokrywają się z medialnymi zapowiedziami, że będzie ono pośredniczyć i "porządkować" środki przeznaczane przez poszczególnych ministrów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Czekamy na projekt, by móc odnieść się do proponowanych rozwiązań w oparciu o fakty. 

Pisaliśmy o tym w sierpniu http://ofop.eu/aktualnosci/czy-niedlugo-zobaczymy-ustawe-ministra-kaczmarczyka-o-narodowym-centrum 

 

Poniżej treść pisma skierowanego do KPRM:
 

Warszawa, dn. 22.11.2016 r.

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów          

Al. Ujazdowskie 1/3                          

00-583 Warszawa                             

 

Na podstawie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się o udzielenie informacji publicznej w następującym zakresie:  

 1. Zwracam się ponownie o udostępnienie projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Poprzednio przesłaliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej w dniu 17.09.2016 r., z Państwa odpowiedzi wynikało że projekt ustawy nie jest gotowy. Wniosek ponawiamy w związku z wypowiedzią Pani Premier dla Tygodnika Solidarność
  i portalu Tysol.pl, z której wynika, że projekt ustawy jest już gotowy: “W kancelarii premiera powstał Departament Społeczeństwa Obywatelskiego. Podlega on panu ministrowi Adamowi Lipińskiemu. Przygotowany już został projekt ustawy, która ma powołać Narodowe Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego. Zajęłoby się ono przygotowywaniem projektów współpracy
  z NGO-sami i uporządkowaniem całej tej sfery.“
  http://www.tysol.pl/a2390-Premier-Beata-Szydlo-dla-TS-i-Tysol-pl-Sytuacja-z-fundacjami-musi-zostac-uporzadkowana
 1. Proszę także o przesłanie założeń projektu ustawy ws. Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, o których informuje w dzisiejszych wiadomościach RMF http://www.rmf24.pl/ekonomia/news-znamy-zalozenia-projektu-ws-narodowego-centrum-rozwoju-spole,nId,2310112. Z informacji podanej przez RMF wynika, że projekt ma w dniu dzisiejszym (22 listopada 2016 r.) trafić do uzgodnień międzyresortowych.
  Zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów, zanim to nastąpi, projekt powinien zostać wpisany do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Na stronie internetowej KPRM
  we wskazanym wykazie brak informacji o takim projekcie.
 2. Proszę również o udostępnienie wszelkich dokumentów (ekspertyz, opracowań, wyników audytów, badań i innych) które były podstawą przygotowania założeń i projektu ustawy
  o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na adres poczty elektronicznej: [email protected]

 

Z wyrazami szacunku,

Kinga Polubicka

Program Rzeczniczy