Przedstawiciele organizacji w Komitecie Sterującym ds. zdrowia

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w sektorze zdrowia został ostatecznie uzupełniony o troje reprezentantów organizacji pozarządowych.

Osoby te to:

  • członkini Beata Ambroziewicz (beata.ambroziewicz[at]pkopo.pl) i jej zastępca Mariusz Błaszczyk (register[at]fundacjauj.pl, związany z Fundacją Urszuli Jaworskiej) z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych;
  • członek Szymon Chrostowski (szymon.chrostowski[at]pkopo.pl) i jego zastępczyni Monika Zientek (m.zientek[at]3majmysierazem.pl, związana z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej "3majmy się razem") z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych;
  • członkini Anna Guszcza (anna.guszcza[at]mypacjenci.org) i zastępczyni Anna Sitek (anna.sitek[at]mypacjenci.org), związane z Fundacją My Pacjenci.

Oficjalny serwis komitetu prowadzi Ministerstwo Zdrowia.

Komitet od strony formalnej jest Podkomitetem Komitetu Umowy Partnerstwa, dlatego też wszelkie informacje na temat jego działalności będą publikowane w części Pozarządowego Monitora Programów Operacyjnych 2014-2020 dotyczącej prac KUP-u.