Publikujemy skład powołanego przez premiera Zespołu do spraw programów współpracy z ngo

Od 2015 roku, zgodnie z art 5b  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ministrowie mają obowiązek przyjęcia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ustawa wyznacza na przyjęcie programu termin - powinien on zostać uchwalony  do  dnia  30  listopada  roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Spośród 19 ministerstw w ubiegłym roku programy współpracy na rok 2016 przyjęło tylko 3 ministerstwa. Na rok 2017 programy przyjęło jedynie 5 resortów.

W lipcu 2016 roku, zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, został powołany Zespół do spraw programów współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi.
We wrześniu 2016 roku zapytaliśmy ministerstwa o stan przygotowań programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także o to, kto został wydelegowany do udziału w pracach zespołu. Pytanie o skład Zespołu oraz termin pierwszego spotkania zadaliśmy również Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jako pierwsi publikujemy skład Zespół do spraw programów współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi.

1. Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego – Sekretarz Stanu w KPRM, Przewodniczący Zespołu,
Pan Adam Lipiński;
2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Podsekretarz Stanu, Pani dr hab. Magdalena Gawin;
3. Ministerstwo Rozwoju – Podsekretarz Stanu, Pani Jadwiga Emilewicz;
4. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Sekretarz Stanu, Pan prof. dr hab. Aleksander Bobko;
5. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – Sekretarz Stanu, Pan Kazimierz Smoliński;
6. Ministerstwo Sportu i Turystyki – Podsekretarz Stanu, Pan Jan Widera;
7. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Podsekretarz Stanu, Pan Sebastian Chwałek;
8. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Sekretarz Stanu, Pan Jerzy Materna;
9. Ministerstwo Skarbu Państwa – Podsekretarz Stanu, Pan Paweł Gruza;
10. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Podsekretarz Stanu, Pan Rafał Romanowski;
11. Ministerstwo Obrony Narodowej – Podsekretarz Stanu, Pan prof. dr hab. Wojciech Fałkowski;
12. Ministerstwo Zdrowia – Sekretarz Stanu, Pan Jan Pinkas;
13. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Sekretarz Stanu, Pan Krzysztof Michałkiewicz;
14. Ministerstwo Cyfryzacji – Podsekretarz Stanu, Pan Karol Okoński;
15. Ministerstwo Finansów – Podsekretarz Stanu, Pan Leszek Skiba;
16. Ministerstwo Środowiska – Podsekretarz Stanu, Pan Sławomir Mazurek;
17. Ministerstwo Energii – Podsekretarz Stanu, Pan Andrzej Piotrowski;
18. Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Sekretarz Stanu, Pan Jan Dziedziczak;
19. Ministerstwo Edukacji Narodowej – Sekretarz Stanu, Pani Teresa Wargocka;
20. Ministerstwo Sprawiedliwości – Sekretarz Stanu, Pan Michał Wójcik;
21. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Sekretarz Stanu w KPRM, Sekretarz do spraw Parlamentarnych, Grzegorz Schreiber;
22. Sekretarz Zespołu – osoba, która zostanie wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu spośród pracowników komórki organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów właściwej w zakresie obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego.

W składzie zespołu zabrakło osoby reprezentującej Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje, że pierwsze posiedzenie zaplanowano na grudzień 2016 roku.

 

 

ZałącznikWielkość
kprm_zdspw.pdf853.41 KB