Raport z monitoringu 16 RPO 2014-2020 - już jest!

Organizacje pozarządowe w procesie programowania regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wnioski i rekomendacje z raportów regionalnych - zachęcamy do pobrania i lektury raportu, który obejmuje trzy zagadnienia:

  1. proces tworzenia dokumentów programowych, w tym Regionalnych Programów Operacyjnych 2014+ oraz powoływania pozarządowych członków komitetów monitorujących tychże programów,
  2. działalność Lokalnych Punktów informacyjnych z perspektywy organizacji pozarządowych,
  3. dostępność dla organizacji środków finansowych z RPO.

Raport został opracowany na podstawie danych ze wszystkich szesnastu województw, zbieranych na przestrzeni całego roku 2015. 

Publikacja powstała w ramch realizacji projektu "Monitoring funduszy europejskich", realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) we współpracy z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych (KPFOP) w ramach programu Obywatele dla demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

ZałącznikWielkość
raport_2015_organizacje_pozarzadowe_w_procesie_programowania_regionalnych_programow_operacyjnych.pdf942.39 KB