RDPP IV kadencji powołana - nasza interwencja

W czwartek, 28 czerwca 2012 r. wystosowaliśmy dwa pisma w sprawie przedłużającego się procesu powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Było to wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, ogłoszenia składu Rady oraz zwołania posiedzenia RDPP czwartej kadencji skierowane do Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz skarga do premiera Donalda Tuska na Ministra Pracy i Polityki Społecznej za brak decyzji o powołaniu Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Listy tutaj: http://ofop.eu/aktualnosci/wyslalismy-wezwanie-do-usuniecia-naruszenia-p...

Tego samego dnia Minister Pracy i Polityki Społecznej powołał 20 członków Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Pierwsze posiedzenie nowej Rady ma się odbyć 19 lipca 2012 r.

W skład Rady IV kadencji wchodzą:

ze strony pozarządowej:

 • Krzysztof Balon, WRZOS,
 • Paweł Dębek, Dolnośląska Rada ds. Młodzieży,
 • Michał Ludwikowski, Fundacja Rozwoju,
 • Cezary Miżejewski, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych,
 • Małgorzata Sinica, Związek Harcerstwa Polskiego,
 • ks. Robert Sitarek, Polska Rada Ekumeniczna,
 • ks. Stanisław Słowik, Caritas Diecezji Kieleckiej,
 • Teresa Tiszbierek, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
 • Łukasz Waszak, Sieć SPLOT,
 • Jan Jakub Wygnański, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia;

ze strony samorządowej:

 • Marek Mazur, Związek Województw RP,
 • Marek Tramś, Związek Powiatów Polskich,
 • Michał Guć, Związek Miast Polskich,
 • Marcin Wojdat, Unia Metropolii Polskich,
 • Paweł Tomczak, Związek Gmin Wiejskich RP;

ze strony rządowej

 • Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
 • Małgorzata Omilanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Lucyna Bogusz, doradczyni premiera Waldemara Pawlaka, reprezentuje Ministerstwo Gospodarki,
 • Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,
 • Jarosław Duda, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.