Relacja ngo.pl z podpisania Programu współpracy przez Ministra Sprawiedliwości

Portal ngo.pl opublikował relację z konferencji, na której minister Borys Budka podpisał Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, wypracowanymi przez Zespół Konsultacyjny w ramach naszego projektu "Programy dla zmiany - partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym." 

 

Łukasz Broniszewski, członek Zarządu OFOP, odpowiedzialny za koordynację projektu:

– Najważniejsza w tworzeniu programu współpracy była zespołowa, partycypacyjna praca Zespołu Konsultacyjnego składającego się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i Ministerstwa Sprawiedliwości. Po dziewięciu miesiącach prawdziwie partnerskiej pracy powstał naprawdę dobry produkt, drugi program współpracy w Polsce na szczeblu centralnym. W przeciwieństwie do programu współpracy MPiPS jest to program, który ma wskaźniki i zakładając że Ministerstwo będzie wdrażało program skutecznie z pewnością osiągnięty zostanie sukces. Najważniejsze jest otwarcie MS na współpracę z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego w celu zwiększenia wzajemnego zaufania obywateli, organizacji i instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości. Ponadto należy wskazać szczególną wagę i nacisk na konsultacje publiczne w programie współpracy oraz szerokie konsultacje samego programu.

Pełna relacja pod adresem http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1668303.html