Repozytorium OFOP

Docierające w ostatnich miesiącach niepokojące doniesienia o powtarzających się przypadkach kontrowersyjnych decyzji rządu wobec organizacji pozarządowych, skłoniły nas do podjęcia nowego działania. Tworzymy i wkrótce opublikujemy repozytorium dokumentujące i prezentujące nieprawidłowości lub nieprzejrzyste decyzje władzy dotyczące:

  1. konkursów grantowych ogłaszanych przez ministerstwa,
  2. powoływania/odwoływania członków społecznych ciał doradczych, ciał dialogu, ciał eksperckich,

  3. programów współpracy ministerstw z NGO

i innych naruszeń zasady partnerstwa i pomocniczości.

 

Zależy nam na dotarciu do znanych Wam przypadków wartych udokumentowania. Dane, jakie chcemy zbierać i prezentować na powstającej stronie internetowej, to przede wszystkim dokumenty oficjalne wydawane przez organy władzy publicznej szczebla centralnego, ale także stanowiska organizacji pozarządowych i innych podmiotów stanowiące reakcję na posunięcia administracji.

 

Zachęcamy do kontaktu z nami i zgłaszania spraw wartych zarejestrowania w Repozytorium, pod adres [email protected] lub z pośrednictwem formularza. Obszerniejszy opis Repozytorium znajduje się pod tym linkiem.

Kategorie: