Społeczeństwo obywatelskie jednoczy się na rzecz zrównoważonego rozwoju

W 2015 roku za sprawą nowych zobowiązań temat zrównoważonego rozwoju powrócił ze zdwojoną mocą. Dostrzegając potrzebę włączania się społeczeństwa obywatelskiego w podejmowane działania, cztery międzynarodowe sieci – CIVICUS, Climate Action Network International, Global Call to Action Against Poverty oraz International Forum of National NGO Platfroms – połączyły siły i rozpoczęły pracę na rzecz globalnej platformy dot. zrównoważonego rozwoju.

 

Rok 2015 był w pewien sposób rokiem granicznym. Z jednej strony był to okres podsumowania Milenijnych Celów Rozwoju a z drugiej czas na wyznaczenie sobie przez społeczność międzynarodową nowych celów, odpowiadających bieżącym potrzebom. W 2015 światowi przywódcy i rządy podpisały się pod kilkunastoma umowami, mającymi potencjał kształtowania otaczającej nas rzeczywistości przez następne dekady – wśród nich wymienić można, np. Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 czy porozumienie paryskie dot. zmian klimatycznych.

W ciągu ostatnich lat społeczeństwo obywatelskie na całym świecie mobilizowało się na różne sposoby, by mieć swój wkład w realizację wyznaczonych celów zrównoważonego rozwoju i kształtować rzeczywistość po roku 2015. Działo się to poprzez platformy internetowe takie jak Beyond 2015 czy Loomio i bezpośrednie działania, jak choćby Global Climate March. Dyskusje o tym, jak społeczeństwo obywatelskie powinno działać na rzecz zrównoważonego rozwoju miały miejsce w Tunisie, Addis Abebie, Nowym Jorku i Paryżu. Panuje generalna zgoda co do tego, że społeczeństwo obywatelskie musi odegrać aktywną rolę w przypominaniu przywódcom o ich zobowiązaniach, monitorowaniu działań, ale także ich wdrażaniu.

Te wszystkie inicjatywy sprawiły, że cztery potężne międzynarodowe sieci organizacji, tj. CIVICUS, Climate Action Network International, Global Call to Action Against Poverty i International Forum of National NGO Platfroms, zdecydowały się połączyć siły i razem stworzyć globalną platformę, która będzie koordynować światowe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Decyzję motywuje przekonanie, że taka platforma, oparta o już zdobyte doświadczenia, może być użyteczna dla globalnego społeczeństwa obywatelskiego z następujących powodów:

- Ułatwi dzielenie się informacjami nt. zrównoważonego rozwoju, porządkując je na dwa sposoby, tj. w zależności od tematu i w zależności od obszaru (państwa). Poza tym umożliwi redukcję działań, które się duplikują.

- Wyrówna nierówności zasobów w samym globalnym społeczeństwie obywatelskim – w szczególności dotyczy to różnic pomiędzy organizacjami z dużymi zasobami (głównie w krajach rozwiniętych) a tymi z małymi zasobami (w krajach rozwijających się). Platforma ma ułatwić dzielenie się takimi zasobami jak struktury organizacyjne, strategie rzecznictwa, sposoby mobilizacji, itp.

- Przyczyni się do dużej pozytywnej zmiany w sposobie organizacji i mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego wokół agendy zrównoważonego rozwoju.

Prace nad powstaniem takiej platformy zostały już rozpoczęte. Istotną informacją jest to, że w jej kształtowanie mogą się włączyć wszystkie chętne organizacje pozarządowe z całego świata. W ciągu następnych 6 miesięcy nad koncepcją platformy pracować będą trzy globalne grupy robocze, które zajmą się następującymi tematami:

- Zasięg i komunikacja

- Finansowanie i projekty

- Zarządzanie i członkostwo

Plan jest ambitny, ale realizacja wszystkich 17 celów Agendy Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030 wymaga stawiania sobie ambitnych zadań. Współcześnie, globalne społeczeństwo obywatelskie ma możliwość tworzenia i korzystania z narzędzi, o których jeszcze 16 lat temu, gdy powstały Milenijne Cele Rozwoju, nikt nie myślał. Warto z tego skorzystać.

 

Artykuł powstał w oparciu o tekst „Towards a Global Civil Society Platform on Sustainable Development”, dostępny w załączniku

Autor: Zuzanna Oniszczuk-Gaik

-----------------------------------------------------  

Jeśli proponowana inicjatywa wydaje się Państwu godna rozważenia, warto włączyć się w działania grup roboczych. Wystarczy zarejestrować się na platformie Loomio i od razu można podzielić się swoimi pomysłami (wymagany j. angielski). Więcej informacji można uzyskać w załączonym artykule lub pisząc pod adres e-mail: CSOSDGs[at]gmail.com.

ZałącznikWielkość
actionplan.cs_platformonsustainabledevelopment.pdf390.91 KB