Spotkanie dla organizacji z woj. pomorskiego

Już 06 kwietnia w Gdyni odbędzie się spotkanie dla osób związanych z organizacjami pozarządowymi w regionie wraz z członkami i członkiniami Komitetu Monitorującego RPO Województwa Pomorskiego. Całość pod nazwą "Efektywność funduszy strukturalnych. Udział pomorskich organizacji w partnerstwach terytorialnych". 

Miejsce: Laboratorium Innowacji Społecznych w Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Aleja Zwyciestwa 96/98, Gdynia.

12.00-12.15

Rejestracja uczestników i powitanie.

12.15-12.30

Cele działań podejmowanych przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych           

12.30-13.30

  • Zasady obowiązujące przy wydatkowaniu środków unijnych
  • Zasada partnerstwa
  • Reprezentacja sektora w programach operacyjnych
  • Podkomitet ds. monitorowania zasady partnerstwa

13.30-14.15

PFOP - Udział organizacji społecznych w partnerstwach terytorialnych, założenia środowiska III sektora, podjęte działania i rezultaty

14.15-14.45

Przerwa obiadowa

14.45-15.15

Warsztaty: formy komunikacji ze środowiskiem reprezentantów III sektora w KM RPO WP

15.15-16.30

Postulaty w celu wzrostu efektywności wykorzystania funduszy UE.

16.30-18.00

Dyskusja:

  • Zmiany w systemie finansowania ngo – szansa czy zagrożenie?
  • Jak zwiększyć wpływ organizacji pozarządowych na kształt życia publicznego?

18.00-18.20

Podsumowanie i zakończenie

 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt bezpośredni:

e-mail: [email protected] 

tel. (058) 678 44 48

Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności EUREKA

ul.Gdańska 55
84-240 Reda
www.eurekango.pl;
www.facebook.com/eureka.ngoreda

Działanie jest częścią projektu "III sektor dla EFS-u", realizowanego w ramach umowy o przyznanie dotacji na realizację działań sieci współpracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie wniosku o przyznanie dotacji POWER/3/2016.