Spotkanie Zespołu ds. Programu Współpracy

6 listopada odbyło się czwarte spotkanie Zespołu ds. Programu Współpracy. Członkowie nanosili na dokument ostatnie poprawki, wynikające z uwag przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia. Po blisko pół roku prac, powstała gotowa propozycja Programu Współpracy, który zamieszczamy.

Prace zespołu opierały się na diagnozie dr. Magdaleny Arczewskiej oraz doświadczeniach członków zespołu zarówno we współpracy z Ministerstwem jak i innymi instytucjami działającymi w obszarze zdrowia na różnych szczeblach rządowych i samorządowych.
W związku z tym, że Ministerstwo Zdrowia do tej pory nie miało Programu Współpracy, za wzór wzięte zostały programy innych resortów.

Na tym prace Zespołu się nie kończą. Czekamy na ostateczną wersję ministerstwa,
w szczególności na uzupełnienie informacji takich jak wysokość budżetu przeznaczona na współpracę z organizacjami pozarządowymi, czy lista zespołów działających przy Ministerstwie. Po uzupełnieniu zaakceptowaniu przez Ministerstwo Zdrowia projektu, planowane jest aktywne włączenie się członków Zespołu i reprezentowanych przez nich środowisk w konsultacje Programu Współpracy.

ZałącznikWielkość
20171107_program_wspolpracy_obywatele_dla_zdrowia.doc275 KB