Stała Konferencja ds. Funduszy Europejskich 2017

Już 20 stycznia 2017 r. zapraszamy na Stałą Konferencję ds. Funduszy Europejskich, która odbędzie się w Warszawie. Całość organizowana jest przy współpracy Fundacji Aktywizacja i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Miejsce: Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych, ul. Bracka 25, III piętro

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w tym miejscu.

Program do pobrania znajduje się tutaj.

Program:

11.00-11.30

Rejestracja osób uczestniczących

11.30-11.40

Wstęp i przywitanie – Dariusz Supeł, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Agata Gawska, Fundacja Aktywizacja, Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy

11.40-11.55

Wystąpienie ministra Pawła Chorążego, Ministerstwo Rozwoju – dobre praktyki realizacji zasady partnerstwa w Funduszach Europejskich

11.55-12.55

Reprezentacja organizacji pozarządowych w Komitetach Monitorujących.  Panel dyskusyjny z udziałem:

  • Mirosława Hamera, Program Operacyjny  Wiedza Edukacja Rozwój
  • Anna Mikołajczyk, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
  • Przemysław Żak, Fundacja Stańczyka, ekspert OFOP
  • Jan Jakub Wygnański, Komitet ds. Umowy Partnerstwa

12.55-13.45

Prezentacja Raportu z monitoringu Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pod kątem dostępności projektów dla organizacji pozarządowych w celach tematycznych CT 8 i CT 9. Karolina Włodarczyk i Przemysław Żydok, Fundacja Aktywizacja.

13.45-14.00

Przerwa na kawę

14.00-14.30

Przedstawienie rekomendacji wypracowanych przez przedstawicieli strony pozarządowej, w szczególności dotyczących realizacji zasady partnerstwa, rozwoju Ekonomii Społecznej. Prowadzenie: Piotr Frączak i Łukasz Domagała, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

14.30-14.45

Wystąpienie Pana Jarosława Hawrysza, Komisja Europejska – rola partnerów spoza administracji publicznej w osiąganiu celów wdrażania funduszy europejskich.

14.45-15.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

15.00-15.30

Lunch

Z dniem 11 stycznia 2017 r. zamknęliśmy rekrutację. Zwrot kosztów podróży oraz nocleg dzień przed zapewniamy osobom spoza Warszawy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Tomaszem Piątkiem, e-mail: [email protected], tel.: 22 416 40 30.

Serdecznie zapraszamy!

Konferencja jest finansowana dzięki wsparciu ze strony Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz projektu „Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.