Stała konferencja OFOP-u ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020

Już 18 listopada 2015 r. w godzinach 11:00 - 16:30 zapraszamy na spotkanie do Warszawy, do Centrum Kuluturalnego Ojców Barnabitów przy ul. Smoluchowskiego 1! Tym razem tematem Konferencji będzie "Praktyka wdrażania funduszy europejskich 2014+ z perspektywy sektora obywatelskiego". Program do pobrania pod postem!

Partnerstwo w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej na poziomie regionalnym i krajowym oraz odświeżenie 12 postulatów, realne działanie dla zrównoważonego rozwoju oraz praktyka wsparcia osób z niepełnosprawnościami w świetle konwencji ONZ i przepisów krajowych - w ww. obszarach będziemy pracować w formule wystąpień panelowych oraz warsztatów.

Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny, interesujące grono prelegentów/prelegentek (w tym przedstawiciela Komisji Europejskiej), trenerów i trenerki będących specjalistami i praktykami w dziedzinach, z których poprowadzą warsztaty, a ponadto zestaw przydatnych do pracy w KM materiałów, wyśmienitą kawę i pyszny poczęstunek!

Liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy do rejestracji. Konferencja będzie tłumaczona na język migowy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w sposób szczególny:

  • pozarządowych członków/członkinie komitetów monitorujących programów operacyjnych perspektywy 2014-2020 oraz ich zastępców/zastępczynie,
  • obserwatorów/obserwatorki reprezentujących ngo'sy w ww. komitetach,
  • członków/członkinie pozarządowych grup monitorujących regionalne programy operacyjne,
  • członków/członkinie Grupy roboczej Monitoring i Rzecznictwo,
  • członków/członkinie ogólnopolskiego panelu ds. monitoringu funduszy europejskich na poziomie regionalnym (zorganizowanego przez OFOP i KPFOP),
  • uczestników/uczestniczki projektu dot. monitorowania kwestii zrównoważonego rozwoju w RPO (prowadzonego przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Bankwatch).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Dla osób z ww. grup przewidziano zwrot kosztów podróży w obie strony w wysokości do kosztu przejazdu środkami komunikacji publicznej II kl.

ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ.

Data Konferencji: 18 listopada (środa)

Godziny: 11:00 - 16:30 (rejestracja od 10:30)

Miejsce: Centrum Kulturalne Ojców Barnabitów, ul. Smoluchowskiego 1

Wskazówki dojazdu: Z Dworca Centralnego odjeżdża co 15 minut autobus 174, który podjeżdża pod samo Centrum. Należy wysiąść na przystanku Smoluchowskiego. Więcej wskazówek dojazdu wraz z mapką prześlemy zarejestrowanym uczestnikom mailem.

Konferencja jest organizowana przez:

  • Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych w ramach projektu "Monitoring funduszy europejskich", z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach ścieżki "Wspieranie organizacji pozarządowych – działania rzecznicze 2014."
  • Fundację Aktywizacja - największą organizację pozarządową wspierającą osoby z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy oraz Grupę On Inclusion 14-20 zrzeszającą pozarządowych i akademickich ekspertów w zakresie niepełnosprawności, która jako ciało doradcze MIiR  aktywnie współpracowała przy powstawaniu dokumentów włączających osoby z niepełnosprawnościami w perspektywę 2014-2020. W ramach Projektu "ON Inclusion – zintegrowani– świadomi– aktywni" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
  • CEE Bankwatch Network - sieć ekologicznych organizacji pozarządowych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, monitorujących działalność międzynarodowych instytucji finansowych oraz wydatkowanie funduszy UE pod kątem ich oddziaływania na środowisko.

ZałącznikWielkość
program_konferencja_18_11_2015.pdf334.17 KB