Stanowisko OFOP w sprawie realizacji postanowień Paktu dla Kultury

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych wyraża zaniepokojenie niewystarczającą realizacją postanowień Paktu dla Kultury w obszarach dotyczących aktywności obywatelskiej i kapitału społecznego. Z tego też powodu zwraca się do przedstawicieli rządu oraz do Obywateli Kultury o jak najpilniejsze podjęcie konstruktywnych działań w następujących obszarach:

  1. Uruchomienie po trzech latach przygotowań konkursu grantowego Aktywność Obywatelska w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nie w obszarze pożytku publicznego, a kultury obywatelskiej).
  2. Przygotowanie w MKiDN, zgodnie z założeniami Strategii Sprawne Państwo, „mechanizmów współpracy z organizacjami pozarządowymi na poziomie instytucji centralnych” w formie rocznego programu współpracy,  opracowania zasad konsultacji z organizacjami w obszarze realizacji Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego oraz działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  3. Podjęcie, na poziomie Zespołu przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, prac nad wspólnym monitoringiem wdrażania Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego.
  4. Określenie jasnego stanowiska rządu w sprawie ustawy medialnej, a także misji mediów publicznych i ich roli w promocji niekomercyjnej działalności społecznej (nie tylko organizacji pożytku publicznego).

Organizacje pozarządowe będące członkami OFOP-u domagają się realizacji Paktu we wszystkich jego zapisach, także tych dotyczących szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej i działalności organizacji pozarządowych w sferze kultury.  

 

Warszawa, 13.02.2014