Stanowisko partnerstwa "Dobre prawo dla organizacji pozarządowych" względem NCRSO

Przekazaliśmy Pełnomocnikowi Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego wspólne stanowisko wobec projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wypracowane w partnerstwie "Dobre prawo dla organizacji pozarządowych", którego prace koordynujemy.

 

 

KLIKNIJ, BY POZNAĆ TREŚĆ STANOWISKA

Partnerstwo "Dobre prawo dla organizacji pozarządowych" to porozumienie organizacji pozarządowych, działających na rzecz niwelowania barier prawnych i tworzenia przyjaznego otoczenia dla rozwoju aktywności społecznej, inicjatyw obywatelskich oraz organizacji pozarządowych.

Tworzą je stowarzyszenia i fundacje, które zadeklarowały gotowość do wspólnego działania w formule zaproponowanej w Strategicznej Mapie Drogowej rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce (SMD). Wsparcie merytoryczne zapewniają eksperci ze środowiska pozarządowego, samorządowego oraz akademickiego.

Informacje o składzie i działalności partnerstwa są dostępne publicznie na stronie internetowej Strategicznej Mapy Drogowej www.mapa3sektora.org

Członkami partnerstwa są:

-        Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

-        Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka

-        Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

-        Fundacja im. Stefana Batorego

-        Forum Darczyńców w Polsce

-        Naczelna Organizacja Techniczna

-        Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

-        Polska Fundacja im. Roberta Schumana

-        Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

-        Stała Konferencja Ekonomii Społecznej

-        Stowarzyszenie Klon/Jawor