Uchwała Zarządu OFOP o rozwiązaniu Grupy ds. Zdrowia

6 października 2017 r. na wniosek Przewodniczącej Grupy ds. Zdrowia Urszuli Jaworskiej (w załączniku) Zarząd OFOP postanowił rozwiązać Grupę ds. Zdrowia OFOP.

We wniosku wskazano, że po dwóch latach działalności Grupy stało się jasne, że formuła musi ulec modyfikacji. Aby budować silną pozycję partnera względem Ministra Zdrowia nie tylko potrzebna, ale wręcz niezbędna stała się zintensyfikowana współpraca z większą liczbą organizacji pacjenckich i silna konsolidacja środowiska. Działania członków Grupy w istotny sposób przyczyniły się do powołania społecznego ruchu Obywatele dla Zdrowia, który następnie został przekształcony w związek pod nazwą Polska Unia Organizacji Pacjenckich "Obywatele dla Zdrowia".

W związku ze złożeniem przez Unię deklaracji przystąpienia do OFOP, wydaje się rozsądnym rozwiązanie Grupy ds. Zdrowia działającej w strukturach OFOP i realizację jej zadań przez organizacje zrzeszone w Unii.

 

Część organizacji z Grupy ds. Zdrowia wstąpiła do Polskiej Unii Organizacji Pacjenckich "Obywatele dla Zdrowia", do czego serdecznie zapraszamy organizacje działające na rzecz ochrony praw pacjentów. Kontakt [email protected]tel. 22 428 36 31.