VII OFIP : wyjątkowa konferencja poświęcona funduszom europejskim 2014-2020 - weź udział!

Rola organizacji pozarządowych w nowym systemie funduszy europejskich 2014-2020 – to tytuł konferencji poświęconej  nowej perspektywie, która odbędzie się 14 września podczas VII OFIP-u.  Wstęp na konferencję dla osób zarejestrowanych będzie darmowy. W konferencji oprócz reprezentantów NGO będą brać udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Wydarzenie poświęcone będzie przedstawieniu instrumentów włączenia organizacji społecznych do planowania, monitorowania i zarządzania nowym systemem funduszy europejskich. Nie zabraknie również ważnych tematów dla beneficjentów – kwestii wkładów własnych oraz nowych zasad kwalifikowalności wydatków.  W spotkaniu wezmą udział eksperci sektora pozarządowego oraz przedstawiciele wysokiego szczebla administracji rządowej. Nie zabraknie czasu na dyskusję, będzie to także okazja do zdobycia cennej wiedzy na temat nowego systemu funduszy europejskich – głównie w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020.

Aby nieodpłatnie wziąć udział w wydarzeniu  należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy: link.

Uwaga! Tylko zarejestrowane osoby z listy obecności oraz uczestnicy OFIP będą mogli wziąć udział w tej sesji. Zachęcamy do udziału w całym VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych (14-15 września). Program oraz szczegóły uczestnictwa wraz z formularzem zgłoszeniowym na OFIP znajdują się na: www.ofip.eu.

Konferencja odbędzie się na głównym kampusie Uniwersytetu Warszawskiego - Krakowskie Przedmieście 26/28 - w budynku starego BUW (stara biblioteka) w Audytorium.

Konferencja  organizowana jest wspólnie przez Stałą konferencję ds. konsultacji funduszy europejskich OFOP prowadzącą Krajową Sieć Tematyczną do spraw Partnerstwa  razem z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

W załączniku robocza agenda spotkania.

 

Stała konferencja OFOP finansowana jest ze źródeł Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

ZałącznikWielkość
program_v_krajowa_konferencja_kstp.pdf404.62 KB