Warsztaty z zasad współpracy - krok w kierunku Programu Współpracy MZ z NGO

W ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta, w dniach 30.06-01.07.2017 r. odbyły się warsztaty dla członków Zespołu ds. Programu Współpracy.

W trakcie dwóch dni zespół pracujący pod kierownictwem Marty Lewandowskiej (Fundacja Kultury Dialogu) oraz Tomasza Schimanka (eksperta OFOP) starał się dokonać pełnej diagnozy współpracy MZ z NGO, opierając się przy tym na Diagnozie przeprowadzonej wcześniej przez dr Magdalenę Arczewską, która przez kilka tygodni robiła wywiady ze środowiskiem NGO i w efekcie spisała je w dostępnym pod tym linkiem dokumencie. Zespół opierając się na swoim doświadczeniu, diagnozie oraz wiedzy ekspertów, określił najistotniejsze cele Programu Współpracy, jego odbiorców oraz najistotniejsze elementy, które powinny się w nim znaleźć. 

Przed Zespołem czeka teraz wyzwanie spisania założeń Programu Współpracy, a następnie jego szeroka konsultacja.