Wrocław. Spotkanie dot. wdrażania EFS dla organizacji pozarządowych z woj. Dolnośląskiego

Chcesz podzielić się doświadczeniem, zasięgnąć porady, mieć wpływ na środki wydatkowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zobaczyć, jak inne organizacje z województwa dolnośląskiego radzą sobie z realizacją projektów? Jeśli tak, to koniecznie przyjdź na spotkanie, które odbędzie się 19 czerwca br. we Wrocławiu. Zapisz się już dzisiaj - formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 czerwca. 

Termin: 19 czerwca 2017 r., godz. 10.30 –16.00

Miejsce: Zajezdnia - Pracownia Projektów Międzykulturowych, ul. Legnicka 65, Wrocław

Efektywność funduszy strukturalnych.

Udział dolnośląskich organizacji pozarządowych we wdrażaniu RPO WD.

Spotkanie pozarządowych członków KM RPO WD z organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi kondycją sektora w regionie i dostępem do środków UE.

10:30 – 11:00

Rejestracja

11:00 – 11:10

Powitanie

11:10 – 11:40

Możliwości finansowania działalności NGO ze środków RPO WD 2014-2020.

11:40 – 12:00

Co wynika z udziału przedstawicieli NGO w pracach Komitetu Monitorującego RPO WD - Korzyści.

12:00 – 12:30

Bariery i problemy w dostępie/aplikowaniu o środki z UE przez NGO.

12:30 – 13:00

Utrudnienia i problemy w realizacji projektów z RPO WD 2014-2020.

13:00 – 13:40

Dyskusja: Zmiany w systemie finansowania NGO – szansa czy zagrożenie? Jak zwiększyć wpływ organizacji pozarządowych na kształt życia publicznego?

13:40 – 14:30

Warsztaty: formy komunikacji ze środowiskiem reprezentantów III sektora w KM RPO WD 2014-2020.

14:30 – 15:00

Rekomendacje do zmian. Podsumowanie.

15:00 – 16:00

Obiad

W trakcie całego spotkania udostępnione zostaną napoje i przekąski w ramach tzw. przerwy kawowej w trybie ciągłym.

Na zakończenie spotkania zapewniony zostanie lunch.

Osoby spoza Wrocławia mogą uzyskać zwrot kosztów podróży.

Osoba do kontaktu: Maria Mika, e-mail: [email protected]

Organizatorzy: 

  • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, www.dfop.org.pl
  • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, www.ofop.eu

Działanie jest częścią projektu "III sektor dla EFS-u", realizowanego w ramach umowy o przyznanie dotacji na realizację działań sieci współpracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie wniosku o przyznanie dotacji POWER/3/2016.