Współpraca ministerstw z organizacjami pozarządowymi - odpowiedzi resortów na pytania OFOP

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych z końcem września 2016 r. uruchomiła Repozytorium dokumentujące nieprawidłowości lub nieprzejrzyste decyzje władzy dotyczące: konkursów grantowych, ciał dialogu i gremiów doradczych oraz programów współpracy ministerstw z NGO.

W ramach tego działania na początku września zadaliśmy wszystkim ministerstwom pytania o współpracę z organizacjami pozarządowymi. Pytania dotyczyły trzech zagadnień. W trybie dostępu do informacji publicznej wystąpiliśmy o udzielenie odpowiedzi na pytania* o:

Przygotowujemy opracowania na podstawie otrzymanych odpowiedzi. Tymczasem wszystkie osoby zainteresowane wyżej wymienionymi obszarami zachęcamy do lektury zestawień. Zastrzegamy, że dane zaprezentowane zostały wyłącznie w oparciu o udzielone przez ministerstwa odpowiedzi.

W zestawieniach zamieściliśmy linki do źródłowych odpowiedzi otrzymanych od poszczególnych resortów. Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie zapoznanie się z treścią pism ministerstw.

Lista zestawień (pod kolejnymi punktami znajdują się linki):

  1. Daty złożenia wniosków i daty odpowiedzi.
  2. Liczba dni od wysłania wniosku do uzyskania odpowiedzi.**
  3. Programy współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi.
  4. Lista osób wydelegowanych przez ministerstwa do udziału w pracach Zespołu do spraw programów współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi.
  5. Lista departamentów/komórek odpowiedzialnych w ministerstwach za programy współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  6. Odpowiedzi na pytanie o konkursy ministerstw w trybie zlecania zadań publicznych.
  7. Lista podmiotów podległych ministerstwom ogłaszających konkursy w trybie zlecania zadań publicznych.
  8. Informacja o wewnętrznych procedurach ogłaszania i rozstrzygania konkursów w ministerstwach.
  9. Informacja o ciałach dialogu działających przy ministerstwach.

Mamy nadzieję, że informacje będą dla czytelników i czytelniczek przydatne i interesujące. Jesteśmy także otwarci na wszelkie uwagi.

Spostrzeżenia i pytania prosimy kierować do Katarzyny Kiełbiowskiej: 
[email protected]

 

* Pod linkami znajdują się pytania wysłane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; pytania w identycznym brzmieniu wysłane zostały do pozostałych resortów.

** Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej czas na udzielenie odpowiedzi na wniosek to 14 dni

Przydatne linki do ustaw, na podstawie których złożyliśmy wnioski oraz na które powołaliśmy się w naszych wnioskach: 

 

Wnioski o informację publiczną OFOP wysłał jako członek Partnerstwa nr 32 Współpraca organizacji z administracją publiczną, zawiązanego w ramach realizacji Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce.

 

__

Zestawienia przygotowała Katarzyna Kiełbiowska w ramach Repozytorium.