Wybory do Zarządu OFOP - sylwetki kandydatów

W tym roku, podczas Walnego Zebrania w dniu 31 maja 2016 r., czekają nas wybory jednej osoby do Zarządu OFOP.  Przedstawiamy do ogólnej wiadomości informacje na temat kandydatów (opracowane na podstawie nadesłanych zgłoszeń).

 

Swoją gotowosć do pracy w Zarządzie OFOP zgłosili: Łukasz Domagała (Sieć SPLOT),  Bartłomiej Engelbrecht (Federacja Organizacji Pozarządowych), Piotr Nowacki (Chrześcijańska Służba Charytatywna).

______________________________________________________________________

Sylwetki kandydatów (kolejność alfabetyczna):

Łukasz Domagała

Organizacja: Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

Funkcja: reprezentant Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, w którym pełni funkcję przewodniczącego zarządu

Informacja o kandydacie:
Z sektorem pozarządowym związany od 1999 r. Współtwórca i przewodniczący zarządu Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, działającego na terenie woj. dolnośląskiego. W latach 2008 – 2013 Prezes Sieci SPLOT, ogólnopolskiej federacji zrzeszającej centra wpierania organizacji i inicjatyw pozarządowych. Współtwórca Pozarządowego Funduszu Pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej. W latach 2013 – 2015 współpracownik Kancelarii Prezydenta RP i sekretarz Zespołu ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych w zakresie Działalności Społecznej i Obywatelskiej. Reprezentant OFOP w komitetach monitorujących wdrażanie funduszy europejskich w Polsce.

Motywacja do kandydowania do władz OFOP:
"Widząc wyzwania i potrzeby, jako przedstawiciel organizacji członkowskiej, chcę pełniej włączyć się w działalność federacji."

Pomysł na działalność w OFOP:
Chciałbym wzmocnić działalność rzeczniczką OFOPu.

___
Bartłomiej Engelbrecht

Organizacja: Federacja Organizacji Pozarządowych

Funkcja: Wiceprezes

Informacja o kandydacie:
"Od 9 lat jestem związany z NGO i w nich pracuję. Jestem absolwentem Ekonomii, zasiadam we władzach 3 organizacji. Od lat jestem wolontariuszem i pracownikiem organizacji. Na co dzień prowadzę Fundację Dla Was, zajmujemy się wsparciem NGO oraz rozwojem młodzieży m. in. poprzez szkolenia i doradztwa, program stypendialny oraz lokalne partnerstwa. Swoje doświadczenie buduje na szkoleniach oraz na podstawie wielu lat pracy w środowisku. Uczestniczyłem w szkoleniach dot. rozwoju i zarządzania NGO, ekonomii społecznej, ewaluacji i umiejętności trenerskich. Dodatkowo uczestniczyłem w międzynarodowych szkoleniach dotyczących m. in. pracy z młodzieżą.  Prowadzę szkolenia i doradztwo dla organizacji m. in. z zakresu zarządzania strategicznego i projektami oraz podstawowych obowiązków. Od trzech lat jestem członkiem Gdyńskiej Rady Organizacji Pozarządowych, ponadto od ubiegłego roku zasiadam w Gdyńskiej Radzie Pożytku Publicznego oraz Pomorskiej Radzie Organizacji Pozarządowych z ramienia, której współtworzyłem Pomorski System Aktywizacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Uczestniczę w ocenie wniosków na szczeblu wojewódzkim i miejskim."

Motywacja do kandydowania do władz OFOP: 
Moją motywacją do kandydowania do władz jest przede wszystkim chęć dalszego działania na rzecz sektora. Dzięki mojemu uczestnictwu w pracach OFOP będę mógł wspierać zarząd w działaniach oraz budować nowe doświadczenie i zdobywać dodatkowe kompetencje. Ponadto chciałbym, aby wzmacniać OFOP i budować jego pozycję w strukturze NGO.

Pomysł na działalność w OFOP: 
Moją pracę chciałbym dedykować działaniom na rzecz rozwoju sektora oraz poprawy relacji pomiędzy organizacjami. Chciałbym rozwijać program członkowski. Ponadto zwiększanie rozpoznawalności OFOP, rozwijanie programów i struktury, rozwój OFOP w ramach poszczególnych grup.

___
Piotr Nowacki

Organizacja: Chrześcijańska Służba Charytatywna

Funkcja: dyrektor ds. programowych

Informacja o kandydacie:
Absolwent Magisterskich Studiów Menedżerskich – MBA – Master of Business Administration Executive Programme z wynikiem bardzo dobry. Tytuł pracy mgr: Analiza strategiczna i identyfikacja strategii grupy ChSCh, ukończone studia podyplomowe „Pozyskiwanie eurofunduszy” na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu z wynikiem bardzo dobry, ukończone studia magisterskie na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej z wynikiem bardzo dobrym. W 2009 roku prezes Fundacji ADRA Polska a od 2014 roku zastępca dyrektora Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej jako dyrektor ds. programowych. W latach 2009 – 2013 dyrektor Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. Wieloletnie pełnienie funkcji koordynatora projektów w tym nadzorowanie realizacji projektów unijnych. Osiągnięcia: 10-krotne zwiększenie rocznych przychodów organizacji w ciągu 4,5 roku. W latach 2004 – 2009 specjalista technolog i starszy specjalista w Śląskiej Spółce Cukrowej S.A. a następnie w Suedzucker Polska z zakresem obowiązków koordynacji działań w temacie ochrony środowiska w grupie cukrowni Suedzucker Polska (monitoring prawa polskiego i unijnego wraz ze wdrażanie ich wymagań przy minimalnych kosztach finansowych i personalnych: centralny wybór kontrahentów, współpraca z administracją, inicjowanie i kontrola merytoryczno-finansowa realizacji projektów), kontrola realizacji budżetów w wybranych cukrowniach, zadania z tematu technologii produkcji cukru. Osiągnięcia: uzyskanie pozwoleń zintegrowanych, znaczne obniżenie kosztów w ochronie środowiska z doprowadzeniem do pełnego spełniania wszelkich norm, wdrożenie korzystnej finansowo metodyki monitorowania emisji CO2.

Motywacja do kandydowania do władz OFOP:
Chęć dzielenia się swoją wiedzą z zakresu analizy strategicznej i planowania strategicznego zdobyta w trakcie studiów MBA i przeszło 10 letniej praktyki w zarządzaniu sektorem korporacyjnym i pozarządowym.

Pomysł na działalność w OFOP:
Wzmacnianie strategiczne trzeciego sektora w tym zarządzanie strategiczne.