Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizacją spotkania warsztatowego w dniach 15-17 maja 2017 r. nad Zalewem Zegrzyńskim (okolice Warszawy) w ramach projektu „III Sektor dla EFS-u”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza do złożenia oferty. Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w tym miejscu.
Termin nadsyłania ofert upływa w środę 26 kwietnia 2017 r. o godz. 23.59.