Zaproszenie na XV spotkanie regionalne KSTP 12-13 czerwca 2014 r.

Kolejne, XV spotkanie regionalne Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2014 r. w Rzeszowie w województwie podkarpackim (***Hotel Classic, Ul. Armi Krajowej 32, 35-327 Rzeszów).

Zapisów można dokonywać przez formularz online.

Informacji udziela Sekretariat KSTP [email protected].

Spotkanie to jest szczególnie ważne, ponieważ dyskutowana będzie rola Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa w kolejnych latach. Będzie to okazja do zaproponowania: jak wykorzystać potencjał Sieci, aby najlepiej wspierać partnerstwo? Jaki zorganizować działanie Sieci? Wnioski opracowane na spotkaniu zadecydują o tym, jak Sieć będzie funkcjonować w nowej perspektywie funduszy strukturalnych; zostaną one przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także zaprezentowane podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych jesienią tego roku.

Drugim tematem, który będziemy kontynuować z poprzednich spotkań, będą prawa i obowiązki członków komitetów monitorujących. Jakich reprezentantów potrzebują organizacje społeczeństwa obywatelskiego w komitetach monitorujących? Czego powinniśmy od nich wymagać? Odpowiedzi na te pytania postaramy się ująć w kodeksie reprezentanta. Kodeks będzie dotyczył przedstawicieli strony pozarządowej w komitetach monitorujących fundusze strukturalne nowej perspektywy 2014-2020.

Gorąco zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rolą partnerów społeczno-gospodarczych we wdrażaniu funduszy strukturalnych, osoby zaangażowane w pracę w komitetach monitorujących dotychczas oraz osoby zamierzające brać udział w pracach komitetów monitorujących nowej perspektywy. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i obejmuje uczestnictwo w warsztatach tematycznych i wykładach, komplet materiałów konferencyjnych, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych i pełne wyżywienie. Koszty dojazdu na spotkanie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Załączniki:

1. Roboczy program spotkania

2. Formularz zapisów online