Zaproszenie: spotkanie warsztatowe dla członków i członkiń KM

Jak skutecznie wpływać na kształt i wykorzystanie funduszy europejskich

Przychodzi czas pierwszych podsumowań wydatkowania funduszy europejskich, w oparciu o doświadczenia przedstawicieli pozarządowych członków Komitetów Monitorujących, wspólnie przygotowujemy rekomendacje, dotyczące wdrażania funduszy.

Zapraszamy Państwa na 3-dniowe spotkanie warsztatowe dla pozarządowych członków i zastępców członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne (RPO) i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz konferencję otwartą, na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju. Całość odbędzie się w dniach 18-20 stycznia 2017 r. w Warszawie.

Ponadto, 20 stycznia odbędzie się Stała Konferencja dot. Funduszy Europejskich, podczas której przekażemy wypracowane wcześniej rekomendacje przedstawicielom strony publicznej inicjując tym samym przygotowania do przeglądu śródokresowego.

Wśród zaproszonych ekspertów i osób prowadzących warsztaty będą m.in.: Mirosława Hamera (Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych), Piotr Frączak (Stowarzyszenie Dialog Społeczny), Łukasz Domagała (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych), Przemysław Żydok (Fundacja Aktywizacja).

Treści zawarte podczas spotkania to m.in.:

  • ocena trudności i różnic we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych (RPO, PO WER);
  • ocena wdrażania zasad zawartych w umowie partnerstwa: zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady zrównoważonego rozwoju;
  • ocena wdrażania środków na rozwój Ekonomii Społecznej;
  • jak skutecznie wpływać na kształt Funduszy Europejskich;

Ważne: mogą Państwo zaproponować także inne tematy, które włączymy w program merytoryczny tego lub kolejnych spotkań. Zrobią to Państwo za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego. Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji.

Zwrot kosztów podróży i nocleg zapewniamy osobom spoza Warszawy.

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy już dziś do wypełnienia powyższego formularza zgłoszeniowego.

Rekrutacja trwa do 11 stycznia 2017 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Tomaszem Piątkiem, e-mail: [email protected], tel.: 22 115 60 21.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt "III sektor dla EFS-u", realizowany w ramach umowy o przyznanie dotacji na realizację działań sieci współpracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie wniosku o przyznanie dotacji POWER/3/2016.