ZMIANA TERMINU: Spotkanie dot. wdrażania EFS dla organizacji z woj. świętokrzyskiego

Regionalne Centrum Wolontariatu oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają organizacje pozarządowe z woj. świętokrzyskiego na spotkanie dotyczące identyfikacji barier i wyzwań we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz tematu reprezentacji III sektora. Całość odbędzie się 8 czerwca 2017 r. w godz. 14.00-19.00. 

Udział jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu się przez formularz, dostępny TUTAJ.

Termin: 8 czerwca 2017, g. 14.00-19.00

Miejsce: Regionalne Centrum Wolontariatu, ul. Żeromskiego 36 w Kielcach.

Osoba prowadząca spotkanie: Michał Braun (członek KM RPO woj. świętokrzyskiego 2014-2020)

Tematy poruszane podczas spotkania:

  • Osoby reprezentatywne czy reprezentanci sektora – kim są członkowie Komitetów Monitorujących i ciał dialogu?
  • Komitety Monitorujące fundusze europejskie – rola organizacji pozarządowych w teorii i praktyce.
  • Bariery i wyzwania we wdrażaniu Europejskiego Funduszy Społecznego
  • Rady Działalności Pożytku Publicznego i inne ciała dialogu – czego możemy się od siebie nauczyć?
  • Wypracowanie rekomendacji dla lepszego działania funduszy europejskich oraz pracy reprezentantów organizacji pozarządowych.

Na miejscu zapewniamy wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. 

Osoba do kontaktu:

Michał Braun, tel. 665 083 079, [email protected]

Projekt "III sektor dla EFS-u", realizowany w ramach umowy o przyznanie dotacji na realizację działań sieci współpracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie wniosku o przyznanie dotacji POWER/3/2016.