grudzień 2006

grudzień 2006

Walne Zebranie, Strefa członkowska