czerwiec 2008

czerwiec 2008

Walne Zebranie, Strefa członkowska