sierpień 2011

sierpień 2011

Ekonomia społeczna, Izba Przedsiębiorców Społecznych OFOP
Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa, Reprezentacja