październik 2011

październik 2011

Ekonomia społeczna, Izba Przedsiębiorców Społecznych OFOP, Program członkowski
monitoring funduszy, Reprezentacja, Rzecznictwo i monitoring
monitoring funduszy, Reprezentacja, Rzecznictwo i monitoring
Zaproszenia różne
Ciała dialogu obywatelskiego, Reprezentacja
monitoring funduszy, Konsultacje, Reprezentacja, Rzecznictwo i monitoring
Strefa członkowska, Zaproszenia różne
Program członkowski, Strefa członkowska, Zaproszenia różne
monitoring funduszy, Reprezentacja, Rzecznictwo i monitoring, Strefa członkowska
Media i Kultura, Zaproszenia różne
monitoring funduszy, Reprezentacja, Rzecznictwo i monitoring
Ciała dialogu obywatelskiego, Reprezentacja
Strefa członkowska
Strefa członkowska, Zaproszenia różne
Reprezentacja, Strefa członkowska, Zaproszenia różne
Program członkowski, Strefa członkowska
Ciała dialogu obywatelskiego, Wolontariat
Ekonomia społeczna
Działania międzynarodowe, Inne działania OFOP
Ekonomia społeczna, Izba Przedsiębiorców Społecznych OFOP
Program członkowski, Strefa członkowska, Zaproszenia różne
Rzecznictwo i monitoring
Inne działania OFOP