listopad 2011

listopad 2011

Program członkowski, Strefa członkowska
Reprezentacja, Szkoła
Szkoła reprezentacji, Szkoła
Strefa członkowska
Strefa członkowska, Zaproszenia różne
Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa, Reprezentacja
Program członkowski, Zaproszenia różne
Strefa członkowska, Zaproszenia różne
monitoring funduszy, Reprezentacja, Rzecznictwo i monitoring
Ciała dialogu obywatelskiego, Reprezentacja
monitoring funduszy, Reprezentacja, Rzecznictwo i monitoring
monitoring funduszy, Reprezentacja, Rzecznictwo i monitoring
Program członkowski, Strefa członkowska
Program członkowski, Strefa członkowska, Zaproszenia różne
Program członkowski, Strefa członkowska, Zaproszenia różne